Tuesday, May 25, 2010

Usum, Oom Somara de Uci

Usum
Oom Somara de Uci

Usum teh nya musim dina hirup pakumbuhan urang Sunda. Usum dipake pikeun nandaan iraha ngamimitian pepelakan tepi ka mastikeun panenna. Usum oge jadi tanda pikeun ngingetkeun iraha kawin, atawa boga hajat.

Usum eta diantarana:
1. Barat, nyaeta usum gede angin, ditandaan ku ayana hujan
2. Selatan, nyaeta usum angin garing, mawa kasakit flu
3. Dangdangrat, nyaeta usum panyelang, sakapeung hujan sakapeung panas. Disebut oge minangka Pancaroba, hartina lain usum nu saenyana.
4. Katiga, nyaeta usum halodo panas
5. Katiga entak-entakan, nyaeta usum halodo panjang, hese pisan cai
6. Ngijih, nyaeta usum hujan

No comments:

Post a Comment