Tuesday, May 25, 2010

SANGHYANG SIKSAKANDA ING KARESYAN OOM SOMARA DE UCI

SANGHYANG SIKSAKANDA ING KARESYAN
OOM SOMARA DE UCI

Inilah kitab yang diyakini sebagai pedoman moral untuk masyarakat Sunda di masa lalu. Sesuai dengan namanya, maka kitab ini adalah ajaran tentang kebijakan dan kearifan.


Lampiran Teks: Sanghyang Siksakanda ing Karesyan

1. ndah nihan warahakna sang sadu/ de sang mamet hayu/ hana ssanghyang siksakandang karesyan ngaranya/ kayatnakna wong sakabeh/ nihan ujar sang sadu ngagelarkeun sanghyang siksakandang karesyan// ini sanghyang dasa kreta kundangeun urang reya/ asing nu dek nanjeurkeun sasana kreta pakeuneun heubeul hirup/ heubeul nyewana/ jadiyan kuras/ jadiyan tahun/ deugdeug tanjeur jaya prang/ nyewana na urang reya// ini byakta sanghyang dasa kreta ngaranya/ kalangkang dasa sila/ maya-maya sanghyang dasa marga/ kapetyaksaan dasa indriya pakeun ngretakeun bumi lamba tan parek// ini pakeun urang ngretakeun bumi lamba/ caang jalan/ panjang tajur/ paka pridana/ linyih pipir/ caang buruan/ anggeus ma imah kaeusi/ leuit kaeusi/ paranje kaeusi/ huma kaomean/ sadapan karaksa/ palana ta hurip/ sowe waras/ nyewana sama wong sarat/ sangkilang dilamba/ trena taru lata galuma/ hejo lembok tumuwuh sarba pala wohwohan/ dadina hujan/ landung taun/ tumuwuh daek/ maka na hurip na urang reya/ inya eta sanghyang sasana kreta di lamba ngarana// ini sanghyang dasa kreta nu dipajarkeun kalangkang sanghyang dasa sila/ ya maya-maya sanghyang dasa marga ta/ kapretyaksaan na dasa indriya/ ini byakta/ ceuli ulah barang denge mo ma nu sieup didenge kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ti pangreungeu/ mata ulah barang deuleu mo ma nu sieup dideuleu kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ning deuleu/ kulit ulah dipake gulang gasehan/ ku panas ku tiis/ kenana dora bancana/ sangkan nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamuna kapahayu ma sinengguh utama bijilnati kulit/ letah ulah salah nu dirasakeun kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamuna kapahayu ma sinengguh tuama bijilna ti letah/ irung ulah salah ambeu kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa

2. naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti irung/ sungut ulah barang carek kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti sungut/ leungeun mulah barang cokot kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti leungeun/ suku ulah barang tincak kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti suku/ payu ulah dipake keter kenana dora bancana na lunas di papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti payu/ baga purusa ulah dipake kancoleh kenana dora bancana na lunas di papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti baga lawan purusa// ya ta sinangguh dasa kreta ngarana/ anggeus kapahayu ma dora sapuluh/ rampes twahna urang reya/ maka nguni twah sang dewa ratu// nihan sinangguh dasa perbekti ngarannya/ anak bakti di bapa/ ewe bakti di laki/ hulun bakti di pacandaan/ sisya bakti di guru/ wang tani bakti di wado/ wado bakti di mantri/ mantri bakti di nu nangganan/ nu nangganan bakti di mangkubumi/ mangkubumi bakti di ratu/ ratu bakti di dewata/ dewata bakti di hyang/ ya ta sinangguh dasa prebak-

3. ti ngaranna/ ini na lakukeuneun/ talatah sang sadu jati/ hongkara namo sewaya/ sembah ing hulun di sanghyang panca tagata/ panca ngaran ing lima/ tata mangaran ing sabda/ gata ma ngaran ing raga/ ya eta ma ngaran ing sabda/ gata ma ngaran ing raga/ ya eta ma pahayuan sareanana//

4. selengkapnya di pustaka kemucen Jl. Aryakamuning 19 Rajagaluh, Majalengka, 45472

No comments:

Post a Comment