Thursday, March 18, 2010

Sundanese Poets Oom Somara de Uci

Pugur
Oom Somara de UciSakapeung datang huleng nu panjang. Dina pungkasan jentreng kacapi buhun. Wangun parahu ulikan harepan.” geura tingal langit palih kulon,” ceuk anjeun halon. Mupusan sesa galindeng lapat-lapat. Ngajajap panonpoe unggah saung. Netean taraje sore. Sae teh

Naha mampuh nahan renjag. Hiliwir renghap mimiti kaitung. Keuyang pameupeusan lunas silih laan. Hambalan tineung dina tingkem kakangen.” masih tiasa?,” ceuk anjeun antare. Lambak paneka neumbag karang papantunan. Nganteurkeun budah kamelang. Salira saehu.

Tembang petingan silih anjangan. Awor adu laras. Niruk unggal wiletan. ”geura tingal langit palih kulon,” ceuk anjeun dina rekaman dareuda. Numbuk lalangse hate. Melakan patamanan simpe. Halimpu teh
Majalengka, 2010

No comments:

Post a Comment