Tuesday, March 16, 2010

Siwak

Oom Somara de Uci

"lamun teu ngabeuratkeun ka umat kami, tangtu siwak teh wajib keur umat kami"
Kangjeng Nabi Muhammad SAW

Kocap kacarita, pasukan kaom muslim neruskeun ekpedisi "penaklukan" ka wilayah Persia, nu ayeuna mah Iran. Anehna karajaan Persia teh hese pikeun talukna. Padahal balatentara kaom muslim bisa disebut satanding. Sigana, sakur rusiah tepi ka rencana nyerang teh kaintip ku mata-mata Persia nu sohor taya babad tandingna.

Perang salian ti lila teh tangtu bae cape, tapi lila jeung gagalna panalukan teh jadi kritik kana etos perjuangan jeung disiplin diri enggoning nyekel sunah Rosul. Bisi bae gagalna penyerbuan teh alatan aya sunah-sunah nu kaliwat. Bisi tina solat nawafilna, naha tahajud, naha duha, taya masalah. Bisi tina solat rowatib, nu marengan solat wajib, dipariksa. Bisi tina puasana, naha wajib naha sunah, teu kalangkung. Kapanggih teh horeng tina bab beberesih. Tapi lain tina mandi atawa kiih nu bari nangtung atawa teu dibanjur, tapi tina siwak. Siwak eta nu kapopohokeun.

Tuluyna para pamingpin pasukan muslim marentahkeun neangan akar-akar pikeun siwak. Ngagosok huntu unggal waktu. Teu kawatesan ku waktu, rek iraha bae, memeh mandi siwak, rengse mandi siwak. Rek maca kitab siwak, rek solat siwak. Ampir-ampiran jadi wajib, dumeh eta hiji-hijina sunah nu kapopohokeun. Kaasup siwak samemeh indit ka medan perang.

Laporan mata-mata Persia kabeh rata,"awas ati-ati! Kaom Muslim geus ngasah huntuna pikeun ngarurug urang!"

No comments:

Post a Comment