Thursday, March 18, 2010

Sajak Sunda Oom Somara de Uci

Sajak Lalaki
Oom Somara de Uci


Kunaon aing sok ceurik di jalan. Mun indit atawa balik. Cimata teu katahan. Tanding cihujan nu murag maseuhan bumi. Atawa silalatu nu rabeng dina pameuleuman kayu. Peurihna kadia hinis nyeuitan kulit.

“ Kaukur jalan teh, Gan”, ceuk anjeun basa wakca tengah peuting dina galindengna cihcir. Mukaan catetan unggal panto nu kungsi diketrokan. Iwal imut anjeun maleber malati, pageuh disosi jadi jimat kahirupan.

Macaan deui lengkah nu kungsi kasorang. Kapanggih dina logak sapanjang ban roda tukang nu kacugak paku. Mawa payah nyunyurung neangan tukang tambal ban, “ Deudeuh panyadapan rasa,” ceuk anjeun bari nyarande.

Hantem dipindingan asih, dibaluran tineung. Meuseulan sang surya isuk. Moyan satangtungan awak. Maturan bulu taneuh kuli macul dina tungtung pautan hinis, “ Hatur nuhun kersa sumping,” ceuk anjeun nu buligir.
Rajagaluh, Maret 2010

No comments:

Post a Comment