Monday, March 15, 2010

Sajak Sunda Oom Somara de Uci

HEULANG RUYUK
Oom Somara de Uci


Tutas balayar dina suwungna mega malang
Nyuruwuk nyuaykeun limpudan angin
Ku pageuh cepengan dina raramo
Hamo dileupaskeun
Bareng jeung angin nu ngawitan ririh
Harewos nu maranti di cepil kiwa
‘ teuteup salira niruk jajantung...’


Rajagaluh, 2010

No comments:

Post a Comment