Monday, March 15, 2010

Kihujan kota angin Majalengka

OOM SOMARA DE UCI

Angin laut meniup di pantai
Membelai daun nyiur melambai
Dikau menghalau prahu nelayan
Laju berlayar mencari ikan, olesio…
( Koesplus, Angin Laut )

Lembur teh katelah kota angin. Lain sawates jujuluk, puguh kitu ayana. Ngahiuk tarik, lilimbungan. Rea tatangkalan kadia jantur wayang, mungkur nukangan ti mana angin mindengna nebak. Geus puguh ari tangkal cau mah, teu sirikna lian ti doyong teh ngulapes dauna, balas katiup.
Hanjakal, hebatna karohakaan alam ieu teh tacan bisa kamangpaatkeun. Sawates potensi bae, atawa malah saparo mah meureun nganggapna teh musibah, gede angin teh. Atuda kungsi di tingkat elitna oge kungsi aya nu rumahuh, “Hanas gede angin, jauh ka laut…”
Mun nu nyaritana sawates uing mah pantes, ku awamna. Komo bari tuluy dikaitkeun yen ku lantaran kitu Majalengka teu boga tempat pangulinan wisata nu rongkah samodel laut. Beuki ngahuleng apan? Samarukna tempat wisata komunal teh laut bae.
Mindeng ulin ka Banjar atawa ka Tasikmalaya, bari ngetes sekuter. Matak kabita ningal International Flying Kite Festival. Tempatna teu leuwih alus ti lembur kuring, malah angina eleh gede, kuat ngadu langlayangan! Nu daratang ti mana-mana, malah bule oge aya. Promosina dina internet ge aya.
Bareto keur leutik, resep lalajo langlayangan. Aya eta oge nu ngadu gelasan, malah sok ngahaja ngieun dewek, alatan gelasan ti toko tara makan atawa kurang medu. Mun aya nu langlayangan aheng, buntutan umpamana, betah da lalajo langit sapopoe oge. Ari di lembur batur kuat ka difestivalkeun, araheng langlayangana oge. Wangun kapal terbang, ubur-ubur, gatotkaca, supermen, tepi ka nu rumit samodel langlayangan Bali. Malah teu saeutik langlayangan nu nandingan gantole, kasawang mun milu tumpak atawa milu ngagantung.
Pogot lalajo teh tepi ka milu lestreng siga sekuter nu kapentang panonpoe mentrang-mentring. Jeujeuh ning batur mah ngieun festival. Aya eta oge hiliwir yen kagiatan samodel kitu teh ‘reduplikasi’ ti kagiatan nu sarua nu dimimitian ti Bali. Lah, teu matak nanaon. Apan ceuk jumhur cendekiawan oge anu disebut ngajiplak teh lengkah mimiti pikeun proses kreatif. Pikeun rancage. Reduplikasi teu leuwih bahaya ti batan taya guam, langka ideu.
Ngimpikeun lembur maju bet kalah malik ngahuleng. Teuing ti mana holna pikiran kudu ngagedean jalan tepi ka kudu nuaran kihujan nu rajeg sapanjang jalan Abdul Halim. Tangkal nu geus mere iuh sarta mampuh nyangreud cai mun katiga teh dipeuncitan. Asa ngahelas ningal galeuh nu ngagambar lulurung ati, kari tunggul. Saparo geus rata, bohak, balas dikerud ku beko.
Teu inget-inget acan ka luluhur nu melakna, geusan mere iuh. Kihujan kana tangtu di jaman kabaheulaan nyimpen pirang-pirang panineungan, karekam dina galeuh-galeuhna. Tangkal sagede-gede munding ditugaran geusan “munding-munding beusi” bisa laluasa lalar liwat. Mun asup ti kulon ngetankeun, ngemplong da jalan teh, tepi ka atra katingal gunung Ciremai. Lamun mangkat isuk-isuk, panonpoe nu meletek teh siga bae mata raja buta keur ngintip.
Kasawang mun usum hujan, cai bakal limpas teu katahan. Laju nyurug palid taya akar nu ngeumbing nyangreud. Ayeuna ge geus karasa, mangsa katiga entak-entakan, hawa karasa nyongkab panas rea kekebul mawa sasalad flu. Tarik angin, boro-boro hayang langlayangan.
*
Pustaka Kemucen, Rajagaluh - Majalengka

No comments:

Post a Comment