Tuesday, May 25, 2010

SANGHYANG SIKSAKANDA ING KARESYAN OOM SOMARA DE UCI

SANGHYANG SIKSAKANDA ING KARESYAN
OOM SOMARA DE UCI

Inilah kitab yang diyakini sebagai pedoman moral untuk masyarakat Sunda di masa lalu. Sesuai dengan namanya, maka kitab ini adalah ajaran tentang kebijakan dan kearifan.


Lampiran Teks: Sanghyang Siksakanda ing Karesyan

1. ndah nihan warahakna sang sadu/ de sang mamet hayu/ hana ssanghyang siksakandang karesyan ngaranya/ kayatnakna wong sakabeh/ nihan ujar sang sadu ngagelarkeun sanghyang siksakandang karesyan// ini sanghyang dasa kreta kundangeun urang reya/ asing nu dek nanjeurkeun sasana kreta pakeuneun heubeul hirup/ heubeul nyewana/ jadiyan kuras/ jadiyan tahun/ deugdeug tanjeur jaya prang/ nyewana na urang reya// ini byakta sanghyang dasa kreta ngaranya/ kalangkang dasa sila/ maya-maya sanghyang dasa marga/ kapetyaksaan dasa indriya pakeun ngretakeun bumi lamba tan parek// ini pakeun urang ngretakeun bumi lamba/ caang jalan/ panjang tajur/ paka pridana/ linyih pipir/ caang buruan/ anggeus ma imah kaeusi/ leuit kaeusi/ paranje kaeusi/ huma kaomean/ sadapan karaksa/ palana ta hurip/ sowe waras/ nyewana sama wong sarat/ sangkilang dilamba/ trena taru lata galuma/ hejo lembok tumuwuh sarba pala wohwohan/ dadina hujan/ landung taun/ tumuwuh daek/ maka na hurip na urang reya/ inya eta sanghyang sasana kreta di lamba ngarana// ini sanghyang dasa kreta nu dipajarkeun kalangkang sanghyang dasa sila/ ya maya-maya sanghyang dasa marga ta/ kapretyaksaan na dasa indriya/ ini byakta/ ceuli ulah barang denge mo ma nu sieup didenge kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ti pangreungeu/ mata ulah barang deuleu mo ma nu sieup dideuleu kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ning deuleu/ kulit ulah dipake gulang gasehan/ ku panas ku tiis/ kenana dora bancana/ sangkan nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamuna kapahayu ma sinengguh utama bijilnati kulit/ letah ulah salah nu dirasakeun kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka/ hengan lamuna kapahayu ma sinengguh tuama bijilna ti letah/ irung ulah salah ambeu kenana dora bancana/ sangkan urang nemu mala na lunas papa

2. naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti irung/ sungut ulah barang carek kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti sungut/ leungeun mulah barang cokot kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti leungeun/ suku ulah barang tincak kenana dora bancana na lunas papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti suku/ payu ulah dipake keter kenana dora bancana na lunas di papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti payu/ baga purusa ulah dipake kancoleh kenana dora bancana na lunas di papa naraka/ hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti baga lawan purusa// ya ta sinangguh dasa kreta ngarana/ anggeus kapahayu ma dora sapuluh/ rampes twahna urang reya/ maka nguni twah sang dewa ratu// nihan sinangguh dasa perbekti ngarannya/ anak bakti di bapa/ ewe bakti di laki/ hulun bakti di pacandaan/ sisya bakti di guru/ wang tani bakti di wado/ wado bakti di mantri/ mantri bakti di nu nangganan/ nu nangganan bakti di mangkubumi/ mangkubumi bakti di ratu/ ratu bakti di dewata/ dewata bakti di hyang/ ya ta sinangguh dasa prebak-

3. ti ngaranna/ ini na lakukeuneun/ talatah sang sadu jati/ hongkara namo sewaya/ sembah ing hulun di sanghyang panca tagata/ panca ngaran ing lima/ tata mangaran ing sabda/ gata ma ngaran ing raga/ ya eta ma ngaran ing sabda/ gata ma ngaran ing raga/ ya eta ma pahayuan sareanana//

4. selengkapnya di pustaka kemucen Jl. Aryakamuning 19 Rajagaluh, Majalengka, 45472

Usum, Oom Somara de Uci

Usum
Oom Somara de Uci

Usum teh nya musim dina hirup pakumbuhan urang Sunda. Usum dipake pikeun nandaan iraha ngamimitian pepelakan tepi ka mastikeun panenna. Usum oge jadi tanda pikeun ngingetkeun iraha kawin, atawa boga hajat.

Usum eta diantarana:
1. Barat, nyaeta usum gede angin, ditandaan ku ayana hujan
2. Selatan, nyaeta usum angin garing, mawa kasakit flu
3. Dangdangrat, nyaeta usum panyelang, sakapeung hujan sakapeung panas. Disebut oge minangka Pancaroba, hartina lain usum nu saenyana.
4. Katiga, nyaeta usum halodo panas
5. Katiga entak-entakan, nyaeta usum halodo panjang, hese pisan cai
6. Ngijih, nyaeta usum hujan

Sunday, May 23, 2010

BAHASA IBU Catatan Si Kabayan Majalengka, Oom Somara de Uci

BAHASA IBU
Catatan Si Kabayan Majalengka, Oom Somara de Uci
Nelengnengkung-nelengnengkung/Geura gede geura jangkung/Geura sakola ka Bandung/
Geura makayakeun indung

-kawih ayun ambing indung


21 Februari adalah Hari Bahasa Ibu Internasional. Tidak banyak yang tahu. Padahal ini ditetapkan oleh UNESCO, Sebuah badan milik PBB yang bertugas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hari Bahasa Ibu Internasional ini serentak diperingati di seluruh dunia, sebuah perhelatan yang digagas oleh keprihatinan terhadap ancaman musnahnya beberapa bahasa ibu (mother tounge) di seluruh belahan bumi. UNESCO memiliki prediksi “kematian” terhadap beberapa bahasa ibu dalam seratus tahun ke depan terutama di belahan benua Afrika dan Asia. Bahasa Ibu yang menjadi bahasa mula-mula sebelum berkenalan dengan bahasa kedua (second language) tertatih-tatih menghadapi gempuran arus dunia atau globalisasi.

Jika anda pernah menonton film kontroversial “The God Must Be Crazy” yang dibintangi aktor lokal Nix Xau, anda akan menemukan percakapan “beletak-beletuk” yang memancing tawa. Tapi itu adalah salah satu bahasa ibu Timbuktu, pedalaman Afrika, yang memang sangat sedikit penuturnya. Film yang mengisahkan jatuhnya botol Coca Cola dari “langit” itu menunjukan betapa kontrasnya peradaban antara dunia yang maju di satu pihak dengan masyarakat miskin di pihak lain. Sekaligus tanpa sengaja telah memotret “kesepian” masyarakat pengguna bahasa ibu dalam konteks kemoderenan.

Di Jawa Barat sendiri yang mayoritas berbahasa ibu Sunda, pemakainya dari waktu ke waktu semakin berkurang. Penggunaan bahasa Sunda dalam level keseharian sudah berada pada taraf menyedihkan. Banyak orang tua yang secara sengaja menggantikan penggunaan bahasa sehari-harinya dengan berbahasa Indonesia walaupun secara struktur masih menggunakan struktur bahasa Sunda. Harapan terakhir untuk bisa berbahasa Sunda adalah di sekolah. Namun kadangkala harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan sekarang ini muncul tuntutan dari Kota dan Kabupaten Cirebon agar secara formal mengganti bahasa Sunda yang menjadi muatan lokal dengan bahasa Cirebon. Begitu pula pada sebagian Daerah di Indramayu. Kecuali Haur Geulis dan Lelea, bahasa Sunda sebagai pelajaran yang diwajibkan di SD, SMP memang terasa memberatkan. Hal yang sama juga terjadi di Bekasi yang lebih banyak menggunakan bahasa Melayu-Betawi dibanding berbahasa Sunda.

Untuk kasus Majalengka, wilayah pakaleran semacam Ligung dan Jatitujuh juga mengalami hal yang sama. Di sini bahasa Sunda “berseliweran” dengan bahasa Jawa. Giling-gisik dan bahkan nyaris “ruket”. Hingga tidak jarang ditemukan ada penutur atau pengguna yang mampu berbicara baik dalam bahasa Sunda maupun bahasa Jawa. Begitu pula yang terjadi di wilayah Bongas, Panjalin dan sekitarnya di kecamatan Sumberjaya.

Yang lebih unik adalah apa yang terjadi di wilayah Leuwimunding, tepatnya di desa Patuanan. Disini masyarakatnya berbahasa Jawa, sehingga muncul istilah “Jawa Tengah”, artinya berbahasa Jawa di tengah-tengah komunitas masyarakat yang berbahasa Sunda. Kuat dugaan bahwa bahasa Jawa masyarakat desa Patuanan ini sebagai warisan pelarian tentara Mataram pada masa Sultan Agung ketika menggempur Batavia. Inilah pula cikal bakal dari nama desa itu sendiri yang mendapat tempat kehormatan oleh masyarakat sekitarnya.

Berkaitan dengan upaya pelestarian Bahasa Ibu, terlebih khususnya lagi adalah Bahasa Sunda, sesungguhnya sudah ada Perda yang mengatur tentang hal ini. Perda yang dimaksud adalah Perda No.6/1996 yang kemudian diikuti oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat no.434/SK.614-Dis.PK/99. Perda dan Surat Keputusan Gubernur ini berlatar belakang Keputusan Presiden no.082/B/1991. Kini Perda no 6 itu diperkuat lagi dengan Perda no.5/2003 mengenai Miara Basa, Sastra jeung Aksara Sunda. Dalam hal ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memelihara, memupuk dan menumbuhkembangkannya dari berbagai pihak baik itu birokrat, para akademisi hingga pun masyarakat pada umumnya.

Pada sisi inilah maka kita menganggap betapa pentingnya peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional itu.

*
Penulis adalah Direktur Pustaka Kemucen, Rajagaluh-Majalengka

Saturday, May 22, 2010

KAMPUNGKU MEMERAH Catatan Si Kabayan Majalengka: Oom Somara de Uci

KAMPUNGKU MEMERAH
Catatan Si Kabayan Majalengka: Oom Somara de Uci

dut badut-badut zaman sekarang/ mong ngomong-ngomong sembarang
di televisi/ di koran-koran/ di dalam radio/ diatas mimbar...
-kelompok Swami, Badut


Sewaktu saya diminta untuk menjadi host menyambut Amien Rais di Majalengka pertengahan bulan Maret 2010, saya diberi tahu bahwa beliau baru saja mengunjungi Cirebon. Maklumlah, beliau sedang roadshow untuk menguji comebacknya ke organisasi induk Muhammadiyah. Saya mengeluarkan joke sebagai pembuka,” Kalau tadi Mas Amien dari Cirebon pasti kepanasan kan?”. Amien Rais terdiam, lalu dengan tersenyum beliau mengangguk.

”Tahukah Mas Amien bahwa ada olok-olok tentang betapa panasnya Cirebon sekarang? Syahdan itu diakibatkan neraka bocor di sana...”. Tentu saja itu adalah sebuah anekdot yang memang di samping panas oleh suhu udara yang luar biasa juga diakibatkan Cirebon sempat ”mencapai titik didih” dengan tuntutan membentuk Provinsi baru yang konon ”dijanjikan” oleh pasangan cagub Heryawan-Dede Yusuf sewaktu menjadi kandidat. Klaim sejumlah kabupaten mendukung ide pembentukan provinsi itu juga sempat bikin gerah elemen trias politika di masing-masing kabupaten.

Anekdot itu belum berakhir. ”Namun jikapun iya neraka bocor di Cirebon, tetapi mengapa yang justru merah adalah Majalengka?”

Saat itu saya lihat Mas Amien tergelak.
*

”Merah itu lambang berani, Nak”, itu kata guru Sejarah saya di sekolah. Ia menjelaskan soal bendera kenegaraan kita. Tentu saja setelah menjelaskan putih yang suci. ”Kita sangat memerlukan keberanian untuk dapat membebaskan negeri ini dari belenggu penjajah, untuk dapat mencapai gerbang merdeka, tiket untuk tiba pada kesejahteraan, kemajuan dan kesetaraan seperti bangsa-bangsa yang lain di dunia”.

Itulah. Saya sendiri yang banyak juga menonton film-film perjuangan, semacam ”Kereta Api Terakhir”, ”Enam Jam di Jogja”, ”Janur Kuning” hingga film perang tak bermutu semacam ”Lebak Membara” atau ”Pangeran Samber Nyowo”, amat menghayati ritual mencium bendera merah putih sebelum pergi berperang. Betapa kesucian dan keberanian, terwakili secara sempurna dalam kibaran monumental bendera. Hal yang sama pula tercermin dalam film-film produksi Holywood semacam “The Killing Fields”, ”Platoon”, ”The Patriot” hingga yang terburuk semacam sekuel Rambo, sang “The Fisrt Blood”.

Hingga kinipun saya selalu terharu jika mendengar lagu kebangsaan “Syukur” dikumandangkan. Terkenang jasa para pahlawan yang gugur demi merah putih. Dulu, saya tak sanggup memegang bendera merah putih itu apalagi menciumnya, jika lagu “Syukur” dinyanyikan menjelang renungan dini hari.
*

“Merah itu verboden”, itu pesan lambang minus dalam marka rambu-rambu jalan raya. Verboden itu berasal dari Bahasa Belanda, kata peninggalan kolonial terlama. Orang kita di sini mengartikan itu sebagai tak ada jalan alias buntu. Namun kadang saat kita berkendaraan maka belum habis rasa penasaran akan larangan itu dengan cara melalui saja jalan itu, apalagi bila jalan itu adalah yang paling sering kita lalui. Baru setelah tahu, mungkin jembatannya putus atau bahkan ada yang mendirikan panggung hajatan, kita berbalik arah dengan masygul, kecewa.

Tapi lambang verboden itu memang arif. Berdiri di tengah jalan tanpa bicara. Anggun, tapi bikin kita senewen. Dia seolah bicara dengan dingin,” Dilarang Masuk!”

Itulah pula sebabnya istri kita yang sedang datang bulan juga bilang verboden. Jangan memaksa, kita pasti kecewa. Tapi jangan coba cari jalan lain, bersabarlah, itu hanya sementara.
*

Lha, lalu jika tembok, dinding hingga pagar kantor institusi hingga kecamatan, kelurahan, desa hingga sekolah dicat merah pertanda apa ya? Sulit sekali saya mendapatkan artinya. Rumah sakit yang selalu putih dan identik dengan lembut bersih kinipun dibalut warna merah. PDAM yang mendistribusikan air yang selama ini identik dengan lambang baku biru untuk citra bening bersih juga kini kental dengan balutan merah.

Keberaniankah yang ingin dimunculkan? Atau verboden?

Semua kantor kedinasan juga ramai-ramai mengecat kantornya dengan warna merah. Mustahil kalau kepala dinasnya tak tahu.

Entahlah. Saya mau nonton ”Avatar” James Cameroon sajalah !
*

Majalengka, 2010-03-27.

OCCUPATION Drama untuk Anak-anak TK Todler Script writer: Oom Somara de Uci

OCCUPATION

Drama untuk Anak-anak TK

Todler Script writer: Oom Somara de Uci


Scene 1: Rumah Sakit

( Suara sirine ambulan )

Dokter: Aku seorang dokter

Dokter 2: Aku juga dokter

Perawat: Aku seorang perawat

Perawat 2: Aku juga perawat

Dokter: Kami menolong orang yang sakit

Perawat: Kami merawat orang yang sakit

Dokter + Perawat: It is me. Can I help you?

Scene 2 : Keamanan

( Suara sirine mobil Polisi )

Polisi: Aku seorang Polisi

Polisi 2: Aku juga Polisi

Polisi : Kami siap membantu anda

( Ada serombongan anak yang akan menyeberang jalan, Polisi menolongnya )

Polisi: Kami sahabat anak-anak!

Polisi: It is me. Can I help you?

Scene 3: Pendidikan

( Suara bel berdentang dan suasana kelas )

Guru: Aku seorang guru

Guru 2: Aku juga guru

(Ada serombongan anak yang menjadi siswa, lalu duduk dan bertanya)

Guru: Kami mencerdaskan anak bangsa!

Guru: It is me. Can I help you?

Scene 4: Modeling

( Suara jepretan kamera dan musik riang )

Fotografer: Aku seorang fotografer

( Ada serombongan Fotomodel, bergaya )

Fotomodel: Kami adalah para Fotomodel

Fotografer: Kami memotret warna kehidupan!

Fotomodel+fotografer: It is me. Can I help you?

Scene 5: Akhir

( Semua pendukung acara berkumpul )

Grup: Kami akan menjadi apapun yang akan berguna bagi nusa dan bangsa!

Mang Sacam: Kisah Menyentuh Soal Kehormatan Diri, Tete Sukarsa

Mang Sacam: Potret Perjuangan Untuk menjadi Terhormat
Drs. H. Tete Sukarsa, MH

Yadul ulya khoerum min yadi sufla
Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah
- Rasulullah Muhammad SAW

Saat itu saya masih duduk di Sekolah Dasar kelas 3, tinggal bersama kedua orangtua saya, Hj. Enok Sa’diah dan Bapak Ikin Nukri, keduanya sudah almarhum (semoga Alloh swt mengampuni dosa – dosa keduanya) di sebuah kawasan utara Bandung, tepatnya di Cihaurgeulis, kurang lebih 1 km ke arah timur dari Gedung Sate. Seperti keluarga yang lainnya setiap hari rumah saya selalu didatangi pedagang yang sengaja datang menjajakan dagangannya. Dari sekian pedagang yang datang, ada salah seorang pedagang yang sampai saat ini saya sulit melupakannya. Ya, saya sulit melupakan keuletan dan kegigihannya di usia yang sudah tidak muda lagi. Dia lah mang Sacam, tukang abu gosok.

Mang Sacam ini pituin urang Bandung. Dia lahir, dibesarkan dan membesarkan anak - anak nya di Bandung, tepatnya daerah Pakar, kawasan salah satu tujuan wisata Bandung yang dulu masih kampung dan sekarang merupakan salah satu daerah elit di kawasan Bandung Utara. Kalau saya sengaja piknik dari Cihaurgeulis ke Pakar saya butuh waktu 3 sampai 4 jam jalan kaki dengan luut - leet kesang. Saya tidak tahu persis berapa waktu yang dibutuhkan mang Sacam untuk sampai di rumah saya sambil nanggung sekarung abu gosok, barang dagangannya dengan sarung disolendang.

Seingat saya, orang tua saya mulai berlangganan abu gosok dari mang Sacam mulai tahun 1975. Hampir tiap hari mang Sacam selalu singgah di rumah karena kebutuhan abu gosok bagi keluarga kami yang beranggotakan cukup untuk dua kesebelasan komplit dengan wasit, pelatih dan pemain cadangan ini sangat vital untuk membersihkan alat dapur dan alat alat lainnya. Saat itu orang tua saya berjualan kue martabak dengan banyak pekerja. Dengan demikian keluarga kami adalah pelanggan mang Sacam yang sangat diandalkan. Usia mang Sacam ketika itu kurang lebih 60 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi untuk berjalan jauh apalagi kalau harus sambil nanggung.

Ketika itu saya tidak terlalu peduli dengan usia mang Sacam yang penting tiap hari kebutuhan abu gosok orang tua saya terpenuhi dan mang Sacam setia memenuhi kebutuhan tersebut. Tak kenal hujan dan panasnya terik matahari mang Sacam setia memenuhi kebutuhan abu gosok keluarga sampai akhirnya, ketika rumah kami tergusur proyek Islamic Centre- sekarang menjadi bangunan Pusdai, pada tahun 1990, kami harus pindah ke kawasan timur bandung yang artinya hubungan dagang dengan mang Sacam harus terputus di usia mang Sacam kurang lebih 75 tahun. Ya 75 tahun, usia renta untuk ukuran pedagang yang harus berjalan dari perbukitan Pakar menuju Cihaurgeulis yang saya berjalan lengoh saja harus ditempuh 3 sampai 4 jam.

Tahun 1992 saya menikah dan tiga tahun kemudian, tahun 1995 atas bantuan kakak kandung saya, saya bisa membeli sebuah rumah di kawasan utara Bandung, tepatnya di Jalan Caladi kurang lebih 500 meter arah utara Gedung Sate. Di situlah saya beserta keluarga sempat tinggal sebelum hijrah ke Jatiwangi. Ditahun 1995 inilah sekonyong - konyong datang seseorang yang sangat saya kenal, orang yang telah 5 tahun tidak masuk dalam agenda kehidupan. Ya mang Sacam kembali hadir membawa barang dagangannya, abu gosok, di usia 80 tahun. Berjalan menyusuri gang dan jalan raya dengan kundang iteuk dan tertatih - tatih serta suara parau dimakan usia menawarkan barang dagangannya..

“ Piiimmm, piiimmm…, barade pim, Gaannn?”, suara menawarkan itulah yang tak dapat saya lupakan. Seperti rekaman suara kaset yang diputar berulang – ulang. Pim adalah sebutan urang Bandung untuk abu gosok, abu sisa pembakaran huut badag. Irama penawaran barang dagangan itu sangat saya kenal, meskipun dalam volume suara yang berbeda dibanding ketika 20 tahun yang lalu. Itu adalah suara mang Sacam, tukang abu gosok yang sudah berjalan dan berjualan abu gosok lebih dari seperempat abad. Ketika mang Sacam ditegur dan dihiap - hiap untuk singgah ke rumah, mang Sacam hanya tertegun dan culingak - culingek di luar. Saya mendekat dan menyapa untuk memastikan dan meyakinkan bahwa saya mengenal dan dikenal mang Sacam.

Ketika mendekat itulah saya baru tahu, ternyata mang Sacam tukang pim yang tua renta dan kundang iteuk itu sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi, Masya Allah sudah tidak melihat masih juga berjualan!

Saya menyuguhinya makan dan minum sama seperti yang orangtua saya lakukan dahulu. Saat itulah saya tanya mengapa ia masih berjualan? Tidakah ada anak – anaknya yang mengurusnya? Jawabannya membuat saya terhenyak,” Abdi mah icalan teh ku butuh, Cep, sanes butuh ku hasilna, barudak da tos barisa usaha, abdi butuh ku icalanna…”. Kalimat ini artinya saya berjualan ini karena kebutuhan, bukan oleh hasilnya –yang tentu saja tak seberapa-, anak-anak saya sudah mandiri, saya perlu karena berjualannya itu. Ya, mang Sacam ini “membutuhkan” pekerjaan itu, yang dengan pekerjaan itulah ia dihargai sebagai manusia terhormat. Dalam keadaan renta itu dia menghabiskan waktu hingga 2 hari untuk berjalan pulang dan pergi, terseok – seok, dan kadang – kadang tidur di mesjid, emperan toko atau pos ronda sebagai tempat berteduh sebelum sampai kembali ke rumahnya di kawasan Pakar sekarang.

Saat itu saya membeli pim abu gosoknya yang seharga Rp.50 satu takar. Tentu saja kami sebenarnya sudah tidak lagi menggunakan abu gosok.

Saya masih melihatnya bangun tertatih. Suaranya terdengar parau melemah, menawarkan barang dagangannya,” Piiimmm, piiimm…, barade pim, Gannnn?”
*

**ditulis selepas obrolan soal Kenangan Hidup bersama sahabat saya, Oom Somara de Uci, di Karya Waluya Institute, Kamis 20 Mei 2010.

Tuesday, April 13, 2010

GARING, Carita Pondok Oom Somara de Uci

Eta masjid meneran pisan di tengah pakampungan. Sabenerna leutik teuing lamun disebut masjid, cocogna mah musola meureun. Musola oge asana gede teuing. Tapi urang dinya nyebutna teh masjid bae. Kuring oge teu ieuh ngamasalahkeun, naha masjid naha musola, da sakabeh amparan bumi alam teh masjid-masjid keneh, ceuk pikir.
Kuring datang ka eta kampung teh minangka nu ngumbara. Puguh bae, da kuring teh lain asli urang dinya. Kacida sukuranna yen pibakaleun tempat cicing teh deukeut masjid. Lilis, pamajikan kuring, nya kitu keneh. Sababaraha hadis ngeunaan kautamaan imah-imah deukeut masjid aya saeutik nu kuring nyaho, tangtu banget-banget gumbira sakira bisa dijalankeun. Duh, malaikat bakal parebut nyatet lengkah-lengkahna kuring nu indit ka masjid, dicatet jadi pahala, hiji kebon jeung sakalian tamanna bakal dijieun keur kuring di sawarga.

Bagja. Kuring bener-bener bagja.

“Ieu konci bumina, Den Guru…”, Ibu Hamdan ngagetkeun kuring.

“Oh, muhun, muhun, hatur nuhun,” cekeng teh.

“Hm, punten, engke artos sesa kontrakan teh nyuhunkeun dienggalkeun nya, Den Guru, margi eta artos teh peryogi pisan…,” ceuk nu boga imah bari niupan kaca jandela nu kotor,”Barina oge saha nya Aden nu henteu peryogi ku artos,” cenah bari umat-imut.
Kuring uggeuk bari nyoba muterkeun konci. Lilis nyurungkeun tas-tas nu eusina buku-buku, tuluy ditumpuk luhureun lomari leutik. Imah teh kondisina hade, ngan loba pisan kekebul.

“Abdi pamit heula, Aden,” ceuk Bu Hamdan bari sasalaman jeung pamajikan,”Upami tiasa mah enjing…,atanapi sonten, muhun sonten bae, margi upami enjing mah abdina nuju teu aya…nya Aden nya, sonten, teu kenging enjing, mangga amitan heula…”

“Muhun, Bu, Insya Alloh.”

“Teu kenging Insya Alloh, Aden, enjing sonten, teu kenging enjing-enjing…”

Kuring unggeuk wungkul bari nyerangkeun nu amitan. Imah Bu Hamdan teh pas pisan tukangeun masjid. Cenah mah imahna teh pirang-pirang jeung rata-rata dikontrakeun, cara nu ayeuna ku kuring rek ditempatan.

“Jalmi ari tos nyarios artos…,” Lilis ngangluh.

“His, teu kenging kitu, Lis…” kuring ngingetkeun.

“Muhun atuh, Kang…, apan cikeneh tos dibayar uang muka teh tanda janten, teras tos paheut sesana minggu payun, eta oge apan kahoyongna keneh, eh, nyuhunkeun enjing…”

Kuring teu papanjangan. Barang-barang nu kudu diberesan loba keneh. Ngilikan jam tangan, sakeudeung deui lohor. Gancang bae ka kamar mandi. Kuring inget hadis nu ngariwayatkeun ngeunaan hiji kaom nu keureutanana cahayaan jiga bentang sulintang di aherat anu ditanya ku malaikat,’amal naon anu dilakukeun waktu di dunya?’ ceuk eta aleutan teh ‘kami boga kabiasaan wudu sanggeus adan’. Aya deui aleutan nu keureutanana cahayaan jiga bulan purnama, ditanya ku malaikat, eta aleutan ngajawab ‘kami boga kabiasaan geus wudu sawaktu adan’. Tuluy datang deui aleutan nu keureutanana jiga panonpoe, tangtu cahayana leuwih pohara dibanding dua aleutan memehna, ditanya ku malaikat, eta kaom teh ngajawab kieu,’kami geus wudu jeung geus di masjid memeh adan dihaleuangkeun’.

Subhanalloh, tangtuna oge kuring hayang boga keureutan nu cahayaan jiga cahaya panonpoe nu nyaangan alam dunya. Nya ayeuna oge kuring teu hayang katingal kucel kuleuheu di masjid. Kuring hayang mandi heula sangkan sagancangna indit ka masjid. Jeungna deui kuring oge teu hayang Lilis teu cahayaan teh.

Tah, eta solat kuring nu mimiti di eta masjid. Ngan kuring jeung Lilis. Euweuh nu lian, sanajan kuring rada lila nungguan datangna jamaah sejen teh. Tadi oge sabenerna aya Pa Rasiman, lalaki geus kolot anu sok beberesih di masjid, malah nu adan oge nya manehna keneh, teuing terus indit ka mana.

Meureun keur sararibuk tepi ka teu sempet indit ka masjid pikeun solat jamaah. Masjid leutik nu camperenik. Luhureun paimbaran aya lafdul jalalah jeung jenengan Nabi Muhammad. Luhureunana deui aya ayat Kursi dipelengkungkeun, sakuringna pinuh ku ayat. Sajadah oge mani rapih. Kitab-kitab fiqih disusun mani beres ngajajar jeung Alqur-an. Buku-buku Islam kontemporer oge aya, kayaning Haekal, Yusuf Qordowi, malahan mah karya L. Stodard oge aya. Hanjakal lomari teh dikonci, padahal kuring hayang pisan sakadar ngilikan, demi ningal aya buku ‘The Spirit of Islam’-na Syeed Ameer Ali. Eta teh buku klasik nu hayang pisan ku kuring dibaca ti jaman SMA keneh.
Gigireun eta lomari ditempel hiji kalender masehi jeung hijriyah. Gigireunana deui aya gambar Mekah, jigana meunang ngagunting tina kalender urut. Gambar kota Mekah nu di tengah-tengahna Ka’bah teh asa nganteur kahayang pikeun siap-siap ngajugjugan.
Aya dua budak leutik nyerangkeun kuring barang kaluar ti masjid. Nareuteup. Maranehna teh keur dariuk dina kuta masjid. Karek oge rek pok nanya, barudak teh lumpat tuluy nyarumput di satukangeun panto-panto imah nu gancang pisan ditarutupan basa kuring cengkat teh. Kuring jeung Lilis silih reret, hemeng sakedapan. Tapi imah nu acan rengse dibeberes leuwih narik perhatian tinimbang mikiran eta kajadian.
Eta masjid teh tetela ngan pinuh magrib wungkul. Tapi eta oge teu bisa disebut pinuh. Shaf lalaki aya sajajar, ari shaf awewe ngan Lilis jeung hiji istri sepuh. Lilis nyebutna teh Bundo, cenah sarua nu ngumbara, lembur asalna Pekanbaru, jeung dua budak awewe laleutik keneh nu tadi lohor panggih tea.

Rengse solat sunah ba’diyah masjid teh tiiseun. Euweuh saurang oge anu di masjid. Euweuh nu ngaji deuih. Komo nu ngahajakeun i’tikaf mah. Kuring oge can sempet ubral-obrol, atawa sakadar ngenalkeun diri. Katingal sareretan Lilis ngobrol jeung Bundo, eta oge teu lila, tuluy balik bae jeung dua budak tea. Hiji-hijina nu bisa diharepkeun teh Pa Rasiman, tapi manehna oge katembong indit bari dikongkoyang sarung.

Engke lamun waktu isa, Pa Rasiman teh geus ngurunyung datang. Rek adan isa tea. Rokona nu masih hurung teh sok ditinggalkeun heula dina luhur tembok paranti wudu.
Shaf solat nu waktu magrib sajajar teh, ngurangan. Shaf awewe tinggal Lilis jeung Bundo tea. Teu sakecap atawa sakemek acan sarengsena aweh salam teh, nya keur kuring mah pilakadar ngenalkeun teh acan bisa keneh. Duh, hayang pisan ngagunakeun kasempetan rengse solat teh taaruf, kenalan. Atuh Pa Rasiman teh sok tuluy mencet saklar sarengsena solat sunah isa. Masjid teh nya meredong, poek.

“Asa aya nu lepat di masjid teh nya, Kang?” ceuk Lilis satibana deui di imah.
Kuring teu nembalan. Suasana di masjid tadi nu asa teu pikaresepeun jeung teu pikabetaheun teh asa masih karasa.

“Bundo teh tos kenging sapuluh taun di dieu, eta murangkalih nu dua teh incuna. Bundo teh kacida resepna teh Kang, ka urang. Saurna teh,’Alhamdulillah aya jamaah enggal’, teras basa ku Lilis disebatkeun yen Akang teh Guru, mani gumbira pisan…” ceuk Lilis bari nyodorkeu cikopi panas, mani ngebul keneh. Bagja teuing Lilis, geus meunang batur komunikasi. Tapi eta katerangan teh keur kuring mah can bisa ngajawab teka-teki ngeunaan suasana masjid nu jauh tina gambaran Rosul nu tingtrim mawa tiis. Kaku. Jeung matak teu betah ieu mah. Atawa ieu teh bisi bae meureun pedah kuringna masih anyar, masih ngabaru. Enya meureunan kitu.

Hadis Nabi ngeunaan kahadean miboga prinsip hirup husnudzon, nganggap hade, jeung ngajauhan tina miboga sipat-sipat suudzon, mandang sagala goreng, teh keur kuring mah jadi teu bisa kukumaha. Satuluyna mah kuring teh nyoba-nyoba mopohokeun bae ka nu kajadian di masjid eta.
**

Eta kajadian sataun kaliwat.

Poe nu ganti, bulan nu ganti, tetela teu bisa mupus kaheran kuring ka eta masjid. Pangpangna mah nya ka masarakat dinya. Ari cenah mah bongan nu ngimaman di masjid teh teu paseh jeung remen salah makhorijul hurupna nu nyababkeun urang dinya wegah datang ka masjid. Euweuh nu wani ngomong langsung terang-terangan pikeun ngingetkeun. Kitu bae, tingkecewis. Cenah, manan husu kalah ebat solat teh. Asa teu afdol cenah lamun imamna nu eta keneh mah. Baheulaoge, ceuk babaturan kuring ngajar, eta imam masjid teh ngajar ngaji barudak tapi barudak teh kalah bubar. Ku galakna.
Ka beh dieunakeun kuring nyaho, nu boga tanah tempat ngadeg masjid oge manehna. Sarta manehna pisan nu jadi haji mimiti di eta padumukan, ku beungharna tea. Atuh nu jadi pangurus masjid atawa dewan kesejahteraan masjid atawa DKM tea, nya anak-anakna keneh.

Salakina Bu Hamdan teh anak cikal. Pa Rasiman oge masih kaitung dulur jauh. Gawe di eta masjid teh make bayaran gajih bulanan deuih.

Harewos urang dinya teh geuning leuwih condong ka kulawarga Bu Hamdan, nu rajin pisan mariksa kotak amal masjid. Infak-infak ka masjid oge kudu ngaliwatan manehna. Urang dinya nu muka warung di sakolaan tempat kuring ngajar ngabejakeun ka kuring yen masjid teh jiga perusahaan pribadi. “Rupina mah Aden, maranehna mah teu raresepeun upami nu sanes ngiringan ngurusan sawarga teh!” cenah mani sumanget pisan.
Tatangga gigireun imah kontrakan kuring mah malah leuwih seukeut omongna teh. Cenah, pangajian ibu-ibu nu unggal poe ahad sore teh, infak bulanananna henteu jelas dipake naon. Ari kuring mah kageran teh teu beak-beak unggal ningal pangajian ibu-ibu, salian ti sok make sapeker, ku pinuh bae.

“Ari si Aden, kumaha ieu teh sih, apan sakantenan eta, arisan tea!” ceuk tatangga tea bari rada manyun. Tuluy jebi.

Kuring ngilikan jam tangan. Sakeudeung deui geuning waktu asar. Gancang bae kuring nyokot anduk jeung nyiapkeun pakean nu beresih deuih. Bentang sulintang, bulan jeung panonpoe asa kabayang silih udag cahayana di tengah tegalan nu hapa jeung garing. Sataun kaliwat nu taya parobahan saeutik oge di eta masjid ngajadikeun kuring asa teu beda jeung urang dinya, acuh bae. Jeung deui apan kuring teh guru biasa, lain guru ngaji, jeung lain ustad deuih. Nya kuring teh boga alesan pikeun teu miluan ngurusan masalah masjid, jeung tara pipilueun deuih. Lilis oge ku kuring ngan diidinan gaul teh jeung Bundo wungkul. Jaga-jaga, ulah nepi ka kabaud ghibah, ngomongkeun teu hade.

Di tempat wudu, lebah tembok luhurna, tembong kuntung roko Pa Rasiman. Masih hurung keneh.

Kuring gogodeg.

Di kuta masjid kuring nempo dua budak leutik. Pakeanana rapih jeung beresih. Dicindung tina mukena nu bagean handapna disalindangkeun. Leungeunna sidakep bari nangkeup kitab Alqur’an. Paromanna ngagenclang cahayaan.

“Pa Guru, nyuhunkun diajaran ngaos, panyaur Bundo ‘ panonpoe dikirna ku cara nyorotkeun sinarna ka alam dunya.’”

Astagfirulloh…

Tina sesela panon kuring aya cimata nu ngalembereh mapay pipi. Haneut. Haneut pisan.

**Gedong Pasca, bulan atikan 2000
Tawis asih kanggo Ibuna Rakaisa

Sunday, April 4, 2010

OOM SOMARA DE UCI

Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, MA

Wanoh ka Oom Somara wiwitan mah dina kaitan guru jeung murid. Ngan lila-lila sanggeus remen dialog boh perkara pangajaran atawa hal-hal anu jadi puseur minat jeung karesep, kayaning filem, sastra sarta masalah-masalah kamanusaan kiwari, diskusi teh ngaronjat kana tahap anu masing-masing ngaidentifikasi leunjeuran sawangan jeung pamadegan.

Dina carita pondok-carita pondok Oom anu dimuat majalah Mangle, sarta kungsi kabaca, karasa ayana pangaruh bacaan jeung pangajaran Oom, anu ngaintrodusir karya sastra dunya kayaning mitologi Yunani, Alexander Dumas jeung anu sejenna tuluy dirakit kana kahirupan sapopoena urang Sunda. Ceuk sawangan mah bakal nambahan warna kana tumuwuhna sastra daerah (Sunda). Malah sigana bisa jadi miheulaan mukakeun lalangse lahirna “genre” anyar dina wangunan carita pondok Sunda.

Sawangan jeung prediksi sim kuring bakal diuji bebeneranana, naha enya Oom mampuh mroyeksikeun pangaweruh jeung ajen kapribadian kana hasil karya sastrana, atawa ngan saukur nambahan jumlah pangarang carita pondok basa Sunda rata-rata. Urang pada nalingakeun.

Muga-muga.

Cag.

Thursday, April 1, 2010

Bima Suci, Oom Somara de Uci

BIMA SUCI – DEWA RUCI

KARATUAN Amarta geunjleung. Beja ku gancang pisan sumebar. Nerekab ka papat madhab. Beja nu mawa inggis mawa hariwang. Kabayang pisan mamala nu bakal datang, reh satria alas Munggul Pawenang oge patih di Amarta, Arya Werkudara, rek indit ninggalkeun karaton. Indit seja milari cai jimat Tirta Amerta.
Yudistira harita nuju diriung ku para pangagung nagara. Katingal oge Sri Batara Kresna nu diangkir ti Dwarawati disarengan ku patihna, Arya Sencaki. Di barisan pungkur katingal Raden Antareja, Jakatawan, Gatotgaca, Abimanyu, Pancawala katut Destrajumena. Di barisan istri katingali Ibu Dewi Kuntinalibrata, Drupadi, Arimbi, Subadra oge Srikandi sakalih. Sadaya nu hadir dina eta riungan paromanna alum ngungun perbawa manah nu dirungrum kabingung.
Pok Prabu Darmakusumah ngalahir,”Yayi Bima, mungguh kanggo Akang mah masihan widi kanggoYayi teh teu kinten abotna, sanes bae pedah Akang nyaah sareng heman ka salira minangka adi Kakang, tapi bongan nagara oge nuju aya dina raraga persiapan yudha, mayunan perang jayabinangun…, duh, tada teuing melangna saupami Yayi teu aya…”
“Yoy, Kakangku Yudistira, meunang idin atawa henteu kula sing bakal mangkat, kula aja bisa ditahan!” ceuk Bima tatag da puguh manehna mah teu bisa ngomong lemes.
“Duh, saena mah diemut deui, Kakang Arya…” Arjuna ngaleuleuyan.
“Yoy, Jenet! Sira omong kayak wong wadon, jiga awewe, miyuni bikang, naha maneh teh poho, bejana Guru Dorna teh nyaah jeung heman ka maneh, jeung cenah maneh nu disebut murid kakasih, naha da euweuh nu daekeun neangan Tirta Amerta, kuduna mah atuh maneh nu indit neangan…”
Arjuna tungkul bakat ku isin. Enya oge manehna murid kakasih Begawan Dorna, tapi ari kudu neangan barang nu teu puguh wujud jeung tempatna mah asa ke heula anan.
Prabu Darmakusumah ngareret ka Batara Kresna. Nu direret surti,“ Ke, ke, ke heula Yayi Bratasena, ulah kabawa ku emosi…”
“Yoy, Kakangku Jeliteng! Saha nu umbak-ambek? Biasana oge cara ngomong kula mah kieu, yoy!”
Kresna seuri mani rangu. Gumujeng nyepengan beuteung. Nu sejen oge katingali mesam-mesem. Heureuy Kresna asa meupeuskeun suasana nu tegang. Arya Sencaki malah dibelaan kaluar tina riungan, teu kuat mengkek piseurieun. Bimana mah cicing bae, teu riuk-riuk, jiga-jiga teu nyahoeun diheureuyan.
“Kieu, Yayi Bratasena, Akang oge ngarti kana naon karep Yayi, namung masing inget Yayi, yen urang teh lain bae keur mangsa sayaga perang Baratayuda, tapi laku lampah dulur Yayi ti Astina ku Yayi kudu dipikiran. Ngandung harti kieu, boa-boa ku alpukahna Sangkuni jeung keur kapentingan Suyudana sarta saratus Kurawa, maranehna geus sanggup mangaruhan Guru Dorna pikeun ngieun reka perdaya ngaleungitkeun Yayi tina barisan papayung Amarta…” Kresna mani bentes ngebrehkeun kamandangna.
Prabu Darmakusumah imut. Hatena panuju sarta nyimpen kabungah, yakin nu jadi adi bakal rubah pikiran. Nakula jeung Sadewa milu ngarasa lega. Sadaya manco ka Sang Arya.
“Yoy, kula mah bakal satia tuhu ka Eyang Guru, kula teu bisa nempo ayana rekayasa parentah deleka Kakang Suyudana atawa Uwa Sangkuni, woh, eta mah nya masing-masing bae, tapi lamun kula ditipu teh moal enya aya guru nipu, sabab ceuk Eyang Guru, ieu cai jimat teh keur jayana Amarta, sarta keur nu nimukeunana bisa jadi jalan pikeun kasampurnaan hirup…”
“Yayi Bratasena,” Kresna neuteup Bima, daria,” Emut henteu Yayi, apan asa nembean pisan Yayi dipiwarang indit ka alas wukir Candradimuka nu cenah di dinya ayana cai jimat, geuningan mung aya barisan buta wungkul…”
“Who, eta…, raseksa Rukmuka – Rukmakala? Si buta kembar?”
“Leres, pisan-pisan leres Yayi…”
“Ari kitu kumaha?”
“Eta ngandung harti paling saeutik dua hal, Yayi…, saperkara, Guru Dorna teu terangeun tempatna anu pasti, nitah Yayi sakadar nitah kitu bae bari puguh mah henteu” ceuk Kresna tandes,” anu kaduana, teu aya deui eta teh pikeun nyingkirkeun Yayi, lamun bisa mah binasa, tina barisan kakuatan Amarta…, buleud kacindekan jeung pamanggih Akang, yen Guru Dorna teh nipu!”
Bima jempe. Nu lian jiga milu nahan renghap.
“Yoy, Kakangku Jeliteng, kula masih jeung bakal-bakal moal ilang kapercayaan pikeun cangcaya atawa teu percaya ka Guru Dorna, lalakon buta kembar teh keur kula mah meureunan ujian awak pikeun nempo naha kula geten latihan atawa pamalesan…, nya itung-itung tes fisik bae eta mah…, moal, moal enya aya guru nipu…”
Sawareh pangagung mesam-mesem ngadangu Bima nyarita kitu. Karasa pisan polosna eta satria. Kabeh ngarasa yakin yen Bima teh estu gampang dibobodo, gampang ditipu. Kalah gede awak, leutik uteuk. Ari awak nandingan gajah, perkara uteukna mah geuningan teu beda ti uteuk tongo. Teu boga itungan pisan.
Kresna neuteup Yudistira. Nu diteuteup leah, teu bisa majar kumaha. Paromanna mere isarah nyanggakeun. Sri Batara eleh geleng,“Yayi Bratasena, jadi kumaha karep Yayi ayeuna?”
“Yoy, sok sanajan teu diidinan, kula mah nya arek indit”
“Naha teu karunya ka Yudistira? Ka adi-adi Yayi, Arjuna, Nakula lan Sadewa? Naha teu nyaah ka rahayat Amartapura? Cobi ku Yayi emut…, tuh tingali Gatotgaca nu singkil meuseuh diri olah kanuragan seja bela bangsa bela nagara, keur meujeuhna apingeun…, tuh tingali Sang Sudewi Arimbi, wanita prayoga nu satia tumut ka salaki…”
“Yoy, Kakangku Jeliteng, ulah rek ngagoda ku perkara nu matak ngahudang rasa hengkerna hate manusa ku jalan diingetkeun ka sifat heman jeung haneutna diriung kulawarga atawa pantengna getih sadulur saanak sapamajikan, tekad kaula Sang Bratasena nu geus sumpah satia tuhu ka guru hamo bisa dihalang-halang, sakumaha anu dipedar ku Eyang Dorna, Banyu Urip Tirta Amerta tempatna di dasar samudra, top badak top maung, buaya mangap raseksa kalap atawa naga calangap, kula moal rek gimir, ku kula moal burung diteangan! Kula pamit!” Ceuk Bima bari ngejat, kebat ninggalkeun pasamoan.
Nu ngariung hemeng sakedapan. Kekecapan Bima nu handaruan mungguh matak mawa kasima. Mireungeuh Bima geus teu aya, barisan istri ngoceak bari silih rangkul. Nubruk dina lahunan Ibu Dewi Kunti bari ngagugulung Arimbi. Sadaya kabawa geumpeur ku nu banjir cimata, ngejat lumpatna Bima teu katuturkeun ku panenjo. Tina hemeng, bras ka hookeun. Tapakna lir simaan.
Langit saluhureun Amarta ngadadak ngarieuk. Moekan kanu keur tagiwur. Angkeub. Angin muih tarik naker bareng jeung datangna torelap nu meulah langit. Paralak hujan jiga dikucurkeun ti langit. Jiga-jiga nu ningker pangeusi karaton, ngahalangan ngudag nu lumpat. Kresna gancang ngaluarkeun jimat kaca lopian. Sidakep sinuku tunggal catur dria. Teu lami panonna manco ka kaca lopian. Blek, hideung poek. Teu aya kelemeng gambar saeutik–eutik acan. Sri Kresna gogodeg.
**
KOCAP di karajaan Astinapura. Patih sepuh Arya Sangkuni ngagelak basa ngadongengkeun lalampahan Bima. Suyudana nyakakak dituturkeun ku saratus dulurna nu milu seuri mabok nyaksian toloyohna banteng Amarta. Dursasana jeung Citrayuda paparentah ka para emban jeung para dayang pikeun cakah-cikih nyadiakeun inuman anggur jeung saniskara dahareun paranti pesta-pesta suka bungah, kabeh dikeprak sina milu sukan-sukan.
“Sakeudeung deui oge modar tah si Bima gejul teh!” ceuk Dursasana bari ngalegik nohtor anggur. Unggal nu ngomong unggal kudu disambut ku seuri, tandaning hormat tandaning suka ati. Saratus Kurawa kabeh cewaw patembalan.
Maharesi Kombayana ngoreleng kaluar karaton.
**
LAJUNING laku Arya Bratasena. Taya beurang taya peuting, lumaku taya reureuhna. Poe panas atawa poe hujan, teu jadi halangan. Maung, banteng, gajah, badak, atawa buhaya, mejleng ditajongan. Paniatan gilig ngajadi patekadan, buah gentur tapa wekel ing prihatin. Lengkah rongkah sang Bramaputra.
Jog tepi ka sisi lautan tanpa tepi. Pulas alam panorama nu sarua, cai samudra mirupa langit nu tangkub, biru di satungtung deuleu. Laut nu nyamudra, endahna taya bandingna. Ombak nu jiga silih anteur silih luluh silih gulung, tingsuruwuk, paraeh-raeh jeung angin. Aya oge nu mirupa gunung, silih papag, tuluy babarengan ngudag sisi. Jelegur neumbag cadas, ngahanca karang. Atuh si ombak teh balik deui ka tengah, diadu jeung ombak anyar, ombak paneka, ngajirim jadi lambak sakutra, nandingan gunung raseksa. Balik deui neumbag cadas, ngahanca karang. Jelegurna leuwih pohara. Kitu jeung kitu, taya bosenna. Ombak sakutra nu sagede gunung mungguh matak soak ningalina.
Awak Bima ngageter. Bulu-bulu lemesna harudang, mireungeuh alam nu sakitu rohaka. Dina papasir sagara, Bima nangtung badis patung. Laun-laun sukuna kasimbeuhan cai laut. Tiis, karasa nimat. Beuki lila, karasa haneut.
Leng, Arya Bratasena meleng Guru Dorna dina lelembutan. Atra katingal keureutan guru agung nu dipiajrih. Imutna ngagedean hatena. Teu lila tuluy Bima mapatkeun ajian Jalasegara. Watekna eta ajian, dimana rengse dipapatkeun, mangka cai laut bakal muka ngajadi jalan, jiga-jiga nu mukakeun hordeng. Jiga cai nu ngahiji diheurapan ka sisi.
Bima ngalengkahkeun sukuna, maju ka samudra. Cai laut nu keuna ka mumuncangan beuki lila beuki naek, kana bitis, tuluy tuur. Beuki tengah, tiba dina pingping, nepi ka ahirna sadada. Ti dinya Bima ngembangkeun leungeunna, kenca katuhu. Dak dumadak cai laut jiga alas eurih, ngabalumbang ngajadi jalan singkrayan. Bima kebat leumpang beuki ka tengah. Seahna ombak jeung jelegurna lambak sakutra marengan lengkahna Bima nu lumampah neangan tengahna samudra.
Teu kanyahoan timana datangna, hareupeun Bima calangap sungut oray naga raseksa. Panonna burahay beureum, huntuna sareukeut mani ranggeteng, sungutna calangap pikagilaeun sarta ngaluarkeun seuneu nu lelentaban mirupa letah. Bima nu hookeun, sepa meueusan. Sadar-sadar soteh sanggeus karasa eta oray meulitan sakujur awakna. Bima teu bisa ngumaha. Hulu oray naga teh segar-segor hareupeun irung, siap neureuy.
Ras Bima inget ka pakarang kuku Pancanaka. Sapanaga eta awak oray teh ditubles ku kuku. Getih mancawura, mere warna nu beda ka cai laut nu biru. Eta oray ngagibeg bareng jeung lambak sakutra. Bratasena kebat ngudag. Tuluy galungan di tengah samudra nu umpal-umpalan. Teu lila hulu oray teh katewak, Bima moro tikorona. Kuku Pancanaka ngabujrad-bajred tikoro naga, ditublesan kuku nu mirupa peso. Cai laut robah jadi beureum ku getih jeung bau hangru.
Bima luncat neangan cai laut nu beresih. Ngalelepkeun sakabeh awakna. Teu lila tuluy muncul deui bari gigibrig. Rambutna nu gimbal gugurilapan jiga perak katojo panonpoe. Bangke oray naga katingali diangkat ku lambak sakutra, nyuruwuk mirupa gunung raseksa, ngabantingkeun bugang bareng jeung jelegurna ombak ninggang cadas.
Bima kebat mangkat deui. Muru tengahna. Anehna, cai laut nu sakitu motahna teh geuningan di pusatna mah sepi. Cai, satungtung deuleu. Sepi tiis. Taya lauk, taya manuk, taya sato. Angin oge mung ngahiliwir, ipis tiis.
Keur kitu, katingali ku Bima aya nu luluncatan dina cai. Mahluk nu kacida leutikna. Sagede cinggir jelema. Basa disidik-sidik ku Bima geuningan budak leutik nu rupa jeung wandana teu beda jeung dirina.
Dina basa nu teu kasawang, duanana silih teuteup. Silih jugjugan eusining lelembutan. Breh kagambar dunya bihari, jujutan jaman-jaman lawas. Bima babar jati diri. Pajamanan Barata lawas, bras ka pajamanan Santanu pungkur. Paralak sumpah Bisma sang Putra Gangga. Ngaruntut ka pajamanan Pandudewanata. Tembong pasanggiri Dewi Kunti, kareta Salya nu mawa Madrim, bareng jeung gambar kareta Gandara nu mawa Gandari. Di lalangitna tembong rabeng tumbak, trisula jeung pirang-pirang panah nu ngabelesur silih udag, silih papag. Gurubag Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tembong upacara labuh geni Dewi Madrim nu marengan pupusna Pandu. Gambar bihari parat tepi ka jaman kiwari nu museur jadi gambar satria Bratasena nu indit nedunan pamenta Maharesi Dorna neangan cai jimat Tirta Amerta.
Cimata Bima bedah taya raatna. Nyuuh dina sujud nu panjang.
“Yap geura ka dieu, satria…, asup kana awak kaula, ngaran kaula Dewa Ruci, naon nu ku anjeun diteangan, geura timukeun dina awak kaula…”
Teu lila awak Bima tuluy ngalayang. Pirang-pirang pananya teu kungsi kedal, kaasup kapanasaran kana pangajak asup kana awak Dewa Ruci nu sagede cinggir. Awak Bima mumbul ka langit, ngumpak dina mega-mega nu nyingray laun. Bima negeskeun panenjo, horeng manehna keur diuk luhureun dampal leungeun Dewa Ruci. Kalayang awak Bima jiga nu kabawa ku angin, ngalayang muru cepil kiwa Dewa Ruci, dina paneuteup agung jeung wening. Teuteup panon Dewa Ruci nu lindeuk, lir cahaya panonpoe mangsa rengse turun hujan atawa samagaha. Awak Bima muih mirupa pakarang cakra dina lolongkrang nu tan wates wangen, torowongan salega jagad dunya.
Sagala rupa katembong asa jararauh. Molongpong lega jeung suwung. Bumi, langit atawa jomantara taya beda rupana dina lambang-lambang nu ngalayang teu nangan. Lega, tanpa makna. Sepi, tanpa harti. Suwung, awang-uwung.
Sagala unsur kahirupan silih tembongan mirupa pulas-pulas warna bari karampa jeung karasa. Beureum, koneng, hejo, biru, bodas, pacampur dina kayas jeung kulawu atawa kalan-kalan bleg hideung. Poek, peteng. Bray deui caang. Burinyay eta cahaya warna teh nembongan deui mirupa sagara katumbiri nu motah, ngagulung awak Bima. Tiis, tuluy haneut, mawa nimat. Taya lapar, taya tunduh. Taya peurih, taya sedih.
“Naon nu katingali ku anjeun, anaking…” sora Dewa Ruci nu leuleus liat, taya tanding taya nu sanggup mapakan eta sora. Bima taya daya pikeun nyoara, estuning nu katempo teu kawakilan ku kakuatan kecap jeung kalimah. Sang Werkudara ngajawab pananya Dewa Ruci mangrupa cahaya-cahaya nu ngaburinyay lir kilat, ngabarasat lir katumbiri. Pirang-pirang pananya jeung kapanasaran ngawujud mangrupa cahaya inten berlian, mancawura teu kawadahan.
“Naon-naon nu katingali atawa nu karasa ku anjeun, taya lian iwal ti anjeun sorangan, pulas warna nu rupa-rupa taya lian iwal ti gambaran hate nu kalan-kalan mawa poek mawa peteng alatan kabawa ku pulas dunya nu ngabongroy ku rupa-rupa kasenangan, hibar caangna hate lamun manusa geus miboga kakuatan panenjo ka alam hakekat ngeunaan hirup nu sampurna jeung abadi, leupas tina sagala perkara dunya, lolongkrang hate leuwih lega malah bisa ngamomot dunya, ngandung harti aya nu leuwih gede ajenna tibatan inten nu dikandung ku dunya…”
“Saperkara carana, taya lian satekah polah neangan apalna diri ku cara nu sarua rupa-rupa, sabab singsaha nu apal kana dirina tinangtu apal ka Dzat nu nyiptakeunana, singsaha nu geus miboga kamampuh pikeun apal kana dirina kalayan kasadaran nu hartina apal ka nu nyiptakeunana mangka sagala rengkak paripolahna mangrupa pagawean Gustina, lain leungeun anjeun nu ngulangkeun tumbak, lain leungeun anjeun nu ngalengkah, lain deui panon anjeun nu nenjo, lain deui ceuli anjeun nu ngadenge, hakekatna kabeh geus jadi pagawean Dzat nu Sajati, eta hiji kasampurnaan hirup, dwitunggal dina lengketna kawula jeung Gusti, lir peueut jeung amisna, lir angin jeung hiliwirna…”
Bima mabok diayun ambing nimatna dunya hakekat. Kalimah-kalimah Dewa Ruci naranceb lir panah-panah salju, nembus tiis kana awakna, mere pulas nu rupa-rupa. Awak Bima tuluy mumbul, muih alatan nimat taya bandingna. Sukmana ngalayang ka kasajatian, ngalayang suka ati. Bagja nu taya wates wangen, caang sacaang-caangna.
Samudra nu sepi, nyaksian gubrag lahirna satria anyar.
**
KARATUAN Amarta geunjleung.
Ear beja balikna satria Munggul Pawenang, mungguh matak bungah nu aya. Para emban cakah-cikih, dikeprak nyayogikeun rupa-rupa kadaharan jeung inuman. Di gada-gada tepi ka pinuh ku nu rek marapag, kolot budak awewe lalaki tumplek, dipager ku para prajurit nu samapta sapakarangna.
Rombongan ti Astina oge ngiring mapagkeun. Suyudana dina anggoan nu hurung herang, calik sasarengan jiga nu heman sareng Yudistira. Ngiring ngabaris pengkereunana Arya Dursasana, Sangkuni, Adipati Karna oge Jayadrata. Saratus Kurawa sesana milu dangdak-dengdek bari teu eureun-eureun tuang leueut.
“Ngiring bingah, Yayi,” Suyudana muka obrolan,” Wireh ngadangu Yayi Arya bade mulang kalayan teu kua teu kieu, Akang mah sadulur-dulur di ditu teu kinten melangna, bilih Yayi Arya kukumaha…”
“Hatur nuhun Raka Prabu, di dieu oge sami teu kinten melangna ka Yayi Arya, deudeupeun ku sakitu lamina…”
“Lepat Eyang Guru, miwarang teu kinten-kinten,” Suyudana rumahuh. Tuluy ngareret ka Sangkuni. Nu direret unggeuk, panuju.
Guru Dorna ngadeg. Teu aya riuk-riuk kasinggung. Paromanna ngempur cahayaan. Manahna kebek ku rasa bungah nu hese kagambarkeun. Bari mere tanda hormat ka Yudistira jeung para pangagung, Dorna kaluar karaton. Lengkahna dituturkeun ku Yudistira dumeh diluar kadangu sora nu rame.
Sora surak jeung keprok rahayat mani nyeah barang Bima katingali rentang-rentang. Gidig ngagedig satria kameumeut Amarta hese disimbutan reueusna rahayat ka bebenteng sakaligus papayung nagara. Cimata bungah teu kaampeuh, sawareh sujud kana taneuh, nyacapkeun kabungah hate ningal pupujan hate beleger jagjag waringkas. Rahayat deku ngagimbung di alun-alun.
Begawan Dorna dina anggoan pandita digondeng Yudhistira. Pengkerna ngabaris para satria. Sadaya sami ngemu kapanasaran, jiga kumaha belegedegna Bima nu ilang bulan-bulan.
Dewi Arimbi mapag bari mawa cai dina kendi. Regot Bima nginum mani ngalegik. Sesa cai ku Arimbi dipake ngumbah suku, sasat nyuuh dina dampalna. Teu kagambar, kumaha sonona kumaha hemanna ka nu jadi salaki. Bima ngarawu Arimbi, tuluy ngambung embun-embunan bari nyusut cimata dina pipi garwana ku ramo. Lalakon di samudra basa babar jati diri hese disimbutan yen baheula manehna kungsi dibere rasa ijid ka Arimbi, wanoja nu geus mere budak beubeulahan ati. Wanoja nu satia, tuhu jeung salilana narima, teuing kumaha carana mulang tarima kana saniskara eta pangajen. Bima tuluy mere imutna nu mahal.
Guru Dorna ngadeukeutan. Bima brek deku bari ngahaturkeun sembah tandaning hormat. Sesa cai tina kendi dina leungeun Arimbi ku Bima dipake ngumbah sikil sang pandita. Geleser tiisna cai lir pataremana batin nu silih caritakeun lalakon antara guru kakasih jeung murid kinasihna. Silih dongengkeun papanggihan jeung kamelang ati dina basa nu mung ngarti pikeun maranehna. Sakeclak cimata Guru Dorna mere tanda rido panggalih, bungah nu tan wates wangen, dumeh muridna kahontal cita-cita hirupna. Panangan Guru Dorna ngusapan rambut Bima nu gimbal kariab-riab ku angin.
“Kumaha, Yayi, naha kapanggih cai jimat Tirta Amerta teh?” Ceuk Suyudana bari nepak taktak nu keur nyuuh dina sampean Guru Dorna. Eta pananya nu togmol taya tedeng aling-aling teh banget-banget ngemu kapanasaran sarta pinuh ku rasa watir jeung kasieun.
Bima tuluy cengkat. Jelegedeg nangtung. Ret ka nu nanya. Horeng Kurawa sabalad-balad lengkep milu mapag manehna, baur jeung para pangagung Amarta.
“Yoy, Kakang Suyudana!” sora Bima handaruan, sora nu biasa, tapi asa angger matak soak nu ngadenge,” Wuah, geuning araya kabeh di dieu…”
“Leres, Yayi, sadaya ngiring bingah reh Yayi Arya mulang kalayan salamet” Yudistira mangjawabkeun. Ceg nangkeup nu jadi adi. Digalentor ku cimata bungah, karasa hengkerna jadi raja taya patihna, karasa hengkerna jadi lanceuk ilang adina. Bari nangkeup Yudistira ngaharewos ngulang pananya Suyudana.
“Kenging, Yayi..?”
Bima ngaleupaskeun panangkeup lanceukna. Tuluy melong sakabeh dulurna, kitu deui dulur-dulur ti Kurawa, “Wuah, jigana kabeh oge hayang nyaho naha kaula geus hasil atawa henteu neangan cai jimat Tirta Amerta? Wuah.., ari sugan teh enya cai jimat teh aya, aing bati capena bae, euweuh geuning cai jimat teh! Di samudra teh nu aya kalah ka jelegurna ombak!”
Ger teh para pangagung sadayana gumujeng. Masing-masing seuri dina kabungahna sewang-sewangan. Rahayat milu surak jeung ager-ageran. Pirang-pirang tapsiran kana pangjawab Sang Arya, tapi kabeh museur dina hiji kacindekan yen satria didoja jeung dibobodo Guru Dorna nu nipu ku jalan lemes.***


Bandung – Rajagaluh,
Mekelan Rakaisa mimiti sakola.

Tuesday, March 23, 2010

PERANG BUBAT, OOM SOMARA DE UCI

KIDUNG SUNDA: PERANG BUBAT
Oom Somara de Uci

Membicarakan Perang Bubat bagi masyarakat Sunda adalah air mata. Adalah kesedihan. Kemalangan dan nestapa. Perang Bubat adalah representasi penistaan dan heroisme sekaligus. Perang Bubat adalah pertaruhan dari sebuah harga diri.
Cacandran tahun 1357 Masehi menjadi tahun yang dikenang dengan memilukan. Tahun kejadian banjir darah di Bubat. Bubat menjadi tragedi berdarah paling mengenaskan. Sebuah potret rerancang perkawinan yang gagal karena campur tangan politik sesaat. Peristiwa ini menimbulkan kebencian yang hebat terhadap tokoh sentral Gajah Mada yang diyakini berada dibalik tragedi ini.
Kedatangan orang Sunda yang mengantar calon mempelai perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Gajah Mada menginginkan agar calon mempelai diserahkan sebagai upeti tanda negara taklukan dan bersujud pada imperium Majapait. Upeti ini dianggap sebagai tanda bahwa Pajajaran mengakui kedaulatan Majapait. Permintaan yang sekaligus merendahkan ini ditolak oleh orang Sunda.
Maka perang yang tak seimbang itu terjadilah. Perang dengan posisi terlanjur berada di wilayah lawan, tempat yang pada awalnya hendak dijadikan tempat transit sebelum mengantar calon mempelai. Tempat itu dikenal sebagai Bubat-Junggaluh, dekat pelabuhan Jetis, tepi sungai Kali Brantas (Surabaya). Posisi orang Sunda ini laksana ikan masuk bubu, perangkap yang sengaja disediakan sebagai strategi politik perang Mahapatih Gajah Mada untuk menaklukan Sunda dengan cara halus setelah sebelumnya mereka mengadakan penaklukan namun tak berhasil. Kerajaan Sunda ini diposisikan menjadi negara sahabat, yang diantaranya membantu penaklukan Bali untuk Majapait.
Orang Sunda menyebut perlakuan Majapait ini sebagai,”nu asih dipulang sengit”. Upaya berbaik hati kepada negara sahabat dengan mengantar langsung calon mempelai dihadapi dengan sikap acuh tak acuh dan memperhinakan sekaligus dengan meminta calon mempelai diserahkan sebagai upeti.
***

Tidak banyak sumber sejarah yang bercerita tentang Perang Bubat ini. Kitab Pararaton menyebut peristiwa ini dengan kisah Sundayana, itupun sangat sedikit sekali.


*Oom Somara de Uci, alumnus Sejarah IKIP Jakarta, 1987. Pernah mengikuti Program Magister pada Pascasarjana IKIP Bandung Angkatan 1999, tapi tidak selesai.


Lampiran Kidung Sundayana:

Dangdanggula

Dangdanggula rineka mamanis/ Nutur galur sajarah baheula/ Metik tina kitab kahot/ Dirakit sekar kidung/ Gending sunda jaman kiwari/ Medar babad sesempalan/ Luluhur kapungkur/ Talapakan nu baheula/ Kangjeng prabu maharaja nu linuwih/ Karuhun tanah sunda

Kacarita Maha Sunda Aji/ ngalalakon ngantunkeun nagara/ diiring ku balad kabeh/ kersana mundut mantu/ indit sirib ka Majapait/ rek nohonan subaya/ ratu pada ratu/ angkatna ngambah lautan/ pirang-pirang kapal nu ngiring Jeng Gusti/ lengkep muatanana

Tunda heula Ratu Sunda tadi/ urang medar unggelna sajarah/ nu jadi jejer lalakon/ ngadeg Ratu pinunjul/ Ratu Agung di Majapait/ mashur jenenganana/ Ratu Hayamwuruk/ kongas binangkit binekas/ pilih tanding sakti manggulang-mangguling/ koncara binatara

Menak-kuring sami wedi asih/ hempak cepak eusi pulo Jawa/ mantep madep ka pagusten/ malah anu jarauh/ Wandan Koci Tumasik Bali/ Sawangkung Tanjung Pura/ kabeh ulun sujud/ gumusti nadah parentah/ saban taun teu towong caos upeti/ ka Ratu nu wisesa
.....BLA-BLA-BLA

Sunday, March 21, 2010

HIRUP SIGER TENGAH, Oom Somara de Uci

HIRUP SIGER TENGAH
Oom Somara de Uci

1. Kaimanan bisa mupus kasedih jeung kahanjeluan. Kaimanan jadi pangbeberah keur nu nyaho adilna Gusti Alloh. Panglipur keur nu atina soleh.
2. Naon nu geus kalakonan hartina geus kaliwat. Naon nu geus kaliwat tangtu geus paeh. Ulah mikiran naon rupa nu geus kaliwat sabab eta geus kalakonan anu muga-muga moal balik.
3. sing rido kana takdir alloh nu geus digariskeun kalayan rejeki nu geus ditangtukeun. Sabab sagala rupa aya kadarna, aya ukuranna. Alatan eta urang teu kudu sedih.
4. satemenna ku cara inget ka Alloh ati jadi tingtrim. Dosa-dosa dipupus, ku dikir, Alloh nu maha weruh bakal rido. Sagala hahalang bakal ilang.
5. ulah nganti kecap hatur nuhun ti batur. Sing cukup bae ku wawales ti Alloh nu maha kuat. Anjeun teu perlu meunang pangwilujeng ti jelema gede hulu, sirik pidik sakaligus koret
6. lamun anjeun tiba isuk, ulah nganti datangna sore. Pek hirup dina eta waktu. Petakeun sabisa anjeun sagala potensi pikeun ngomean poe eta.
7. keun masa depan sina datang. Ulah dipisieun, dilelewang poe isuk. Lamun anjeun ngomean poe ieu, poe isuk oge tangtu hade.
8. sucikeun hate anjeun tina hiri dengki. Beresihkeun tina sirik pidik. Cabut gede ambek. Piceun dengdem kasumat tina amarah diri.
9. tong gaul jeung jelema, iwal ti dina kahadean. Jadi batur di imah sorangan. Bereskeun urusan sorangan daripada pipilueun urusan batur. Kurangan gaul jeung batur, sakira urusan sorangan teu beres.
10. pikeun gaul mah, buku, batur panghadena. Sok geura ngobrol jeung manehna. Baturan si elmu teh. Sing nyobat jeung pangaweruh.
11. tuh tempo, alam raya dicipta dina aturan. Nya anjeun oge kudu nyaho aturan dina papakean, ngatur urusan imah, pagawean jeung kawajiban sorangan.
12. Tuh tempo, endahna pamandangan. Longokan taman-taman anu endah, teu nanaon ngahariring di dinya. Pikeun ngararasakeun nimatna, endahna, ciptaan jeung pagawean Gusti nu Maha Suci.
13. anjeun kudu daek leumpang badarat, olah raga. Sing jauh tina sagala rupa sipat males, bisi jadi pamalesan. Nu bakal jadi bibit kahengkeran. Tinggalkeun miceunan waktu bari tuna tina karya, nya nganggur tea.
14. Baca sajarah. Pikirkan sagala kahebatan jeung kaajaiban. Rungukeun sagala kisah, jeung caritana.
15. Pulasara hirup anjeun. Kembangkeun sungapan pangala anjeun. Robah kahirupan anjeun sapopoe, nu biasa.
16. Tinggalkeun, atawa saeutikna kurangan nginum teh atawa kopi. Hadena ulah ngaroko.
17. Talingakeun beresihna pakean. Jaga wangi awak jeung penampilan anjeun ku toweksa ngosok huntu jeung make parfum.
18. ulah maca buku-buku nu ngajarkeun putus pangharepan, ngalamun jeung leutik hate.
19. sing inget, Alloh Maha Luas, pangampura. Anjeunna nampa tobat. Anjeunna ngahampura dosa-dosa hambana, sarta kawasa ngaganti kagorengan ku kahadean.
20. geura sukuran ka Alloh alatan nimat agama. Akal pikiran. Kasehatan. Rasa aman. Bisa nempo. Bisa nenjo. Boga rejeki. Boga anak.
21. Naha anjeun teu nyaho, yen diantara manusa aya nu ilang akal, jadi gelo? Naha anjeun teu nyaho yen sehat ilang ma’na, lamun lumpuh, tapi pasti eta teh hiji ujian.
22. Geura hirup jeung alqur-an ku cara ngapalkeun. Daek macana. Ngaderes jeung napakuran. Nya ieu palakiah hirup pangalusna pikeun ngusir kasedih jeung kapeurih hirup.
23. geura tawekal, sumerah ka Gusti. Serenkeun sagala urusan anjeun ka Gusti. Sing rido kana papasten-Na. Geura nyalindung, seren sumeren sarta nyukupkeun maneh ku alloh bae.
24. hampura bae jalma nu kungsi ngadoliman. Tepungan jalma nu megatkeun duduluran jeung anjeun. Mere maweh ka jalma nu tacan kungsi mere ka anjeun. Pikanyaah jalma-jalma nu teu hade ka anjeun. Ku cara kitu anjeun pasti bakal meunang kabagjaan jeung katingtriman.
25. Golangkeun, “la haola wala quwata ila billah”, teu aya daya kakuatan iwal ti Alloh. Ku jalan kitu, anjeun pasti jembar hate. Bakal ngarengsekeun urusan. Ngaleungitkeun rupa-rupa bangbaluh jeung ngajadikeun Alloh rido.
26. sing rea maca istigpar. Ku kitu anjeun bakal diguyur rejeki. Dibere jalan kaluar tina karerepet

OOM SOMARA DE UCI, Sundanese Short Story

GARING

Eta masjid meneran pisan di tengah pakampungan. Sabenerna leutik teuing lamun disebut masjid, cocogna mah musola meureun. Musola oge asana gede teuing. Tapi urang dinya nyebutna teh masjid bae. Kuring oge teu ieuh ngamasalahkeun, naha masjid naha musola, da sakabeh amparan bumi alam teh masjid-masjid keneh, ceuk pikir.
Kuring datang ka eta kampung teh minangka nu ngumbara. Puguh bae, da kuring teh lain asli urang dinya. Kacida sukuranna yen pibakaleun tempat cicing teh deukeut masjid. Lilis, pamajikan kuring, nya kitu keneh. Sababaraha hadis ngeunaan kautamaan imah-imah deukeut masjid aya saeutik nu kuring nyaho, tangtu banget-banget gumbira sakira bisa dijalankeun. Duh, malaikat bakal parebut nyatet lengkah-lengkahna kuring nu indit ka masjid, dicatet jadi pahala, hiji kebon jeung sakalian tamanna bakal dijieun keur kuring di sawarga.
Bagja. Kuring bener-bener bagja.
“Ieu konci bumina, Den Guru…”, Ibu Hamdan ngagetkeun kuring.
“Oh, muhun, muhun, hatur nuhun,” cekeng teh.
“Hm, punten, engke artos sesa kontrakan teh nyuhunkeun dienggalkeun nya, Den Guru, margi eta artos teh peryogi pisan…,” ceuk nu boga imah bari niupan kaca jandela nu kotor,”Barina oge saha nya Aden nu henteu peryogi ku artos,” cenah bari umat-imut.
Kuring uggeuk bari nyoba muterkeun konci. Lilis nyurungkeun tas-tas nu eusina buku-buku, tuluy ditumpuk luhureun lomari leutik. Imah teh kondisina hade, ngan loba pisan kekebul.
“Abdi pamit heula, Aden,” ceuk Bu Hamdan bari sasalaman jeung pamajikan,”Upami tiasa mah enjing…,atanapi sonten, muhun sonten bae, margi upami enjing mah abdina nuju teu aya…nya Aden nya, sonten, teu kenging enjing, mangga amitan heula…”
“Muhun, Bu, Insya Alloh.”
“Teu kenging Insya Alloh, Aden, enjing sonten, teu kenging enjing-enjing…”
Kuring unggeuk wungkul bari nyerangkeun nu amitan. Imah Bu Hamdan teh pas pisan tukangeun masjid. Cenah mah imahna teh pirang-pirang jeung rata-rata dikontrakeun, cara nu ayeuna ku kuring rek ditempatan.
“Jalmi ari tos nyarios artos…,” Lilis ngangluh.
“His, teu kenging kitu, Lis…” kuring ngingetkeun.
“Muhun atuh, Kang…, apan cikeneh tos dibayar uang muka teh tanda janten, teras tos paheut sesana minggu payun, eta oge apan kahoyongna keneh, eh, nyuhunkeun enjing…”
Kuring teu papanjangan. Barang-barang nu kudu diberesan loba keneh. Ngilikan jam tangan, sakeudeung deui lohor. Gancang bae ka kamar mandi. Kuring inget hadis nu ngariwayatkeun ngeunaan hiji kaom nu keureutanana cahayaan jiga bentang sulintang di aherat anu ditanya ku malaikat,’amal naon anu dilakukeun waktu di dunya?’ ceuk eta aleutan teh ‘kami boga kabiasaan wudu sanggeus adan’. Aya deui aleutan nu keureutanana cahayaan jiga bulan purnama, ditanya ku malaikat, eta aleutan ngajawab ‘kami boga kabiasaan geus wudu sawaktu adan’. Tuluy datang deui aleutan nu keureutanana jiga panonpoe, tangtu cahayana leuwih pohara dibanding dua aleutan memehna, ditanya ku malaikat, eta kaom teh ngajawab kieu,’kami geus wudu jeung geus di masjid memeh adan dihaleuangkeun’.
Subhanalloh, tangtuna oge kuring hayang boga keureutan nu cahayaan jiga cahaya panonpoe nu nyaangan alam dunya. Nya ayeuna oge kuring teu hayang katingal kucel kuleuheu di masjid. Kuring hayang mandi heula sangkan sagancangna indit ka masjid. Jeungna deui kuring oge teu hayang Lilis teu cahayaan teh.
Tah, eta solat kuring nu mimiti di eta masjid. Ngan kuring jeung Lilis. Euweuh nu lian, sanajan kuring rada lila nungguan datangna jamaah sejen teh. Tadi oge sabenerna aya Pa Rasiman, lalaki geus kolot anu sok beberesih di masjid, malah nu adan oge nya manehna keneh, teuing terus indit ka mana.
Meureun keur sararibuk tepi ka teu sempet indit ka masjid pikeun solat jamaah. Masjid leutik nu camperenik. Luhureun paimbaran aya lafdul jalalah jeung jenengan Nabi Muhammad. Luhureunana deui aya ayat Kursi dipelengkungkeun, sakuringna pinuh ku ayat. Sajadah oge mani rapih. Kitab-kitab fiqih disusun mani beres ngajajar jeung Alqur-an. Buku-buku Islam kontemporer oge aya, kayaning Haekal, Yusuf Qordowi, malahan mah karya L. Stodard oge aya. Hanjakal lomari teh dikonci, padahal kuring hayang pisan sakadar ngilikan, demi ningal aya buku ‘The Spirit of Islam’-na Syeed Ameer Ali. Eta teh buku klasik nu hayang pisan ku kuring dibaca ti jaman SMA keneh.
Gigireun eta lomari ditempel hiji kalender masehi jeung hijriyah. Gigireunana deui aya gambar Mekah, jigana meunang ngagunting tina kalender urut. Gambar kota Mekah nu di tengah-tengahna Ka’bah teh asa nganteur kahayang pikeun siap-siap ngajugjugan.
Aya dua budak leutik nyerangkeun kuring barang kaluar ti masjid. Nareuteup. Maranehna teh keur dariuk dina kuta masjid. Karek oge rek pok nanya, barudak teh lumpat tuluy nyarumput di satukangeun panto-panto imah nu gancang pisan ditarutupan basa kuring cengkat teh. Kuring jeung Lilis silih reret, hemeng sakedapan. Tapi imah nu acan rengse dibeberes leuwih narik perhatian tinimbang mikiran eta kajadian.
Eta masjid teh tetela ngan pinuh magrib wungkul. Tapi eta oge teu bisa disebut pinuh. Shaf lalaki aya sajajar, ari shaf awewe ngan Lilis jeung hiji istri sepuh. Lilis nyebutna teh Bundo, cenah sarua nu ngumbara, lembur asalna Pekanbaru, jeung dua budak awewe laleutik keneh nu tadi lohor panggih tea.
Rengse solat sunah ba’diyah masjid teh tiiseun. Euweuh saurang oge anu di masjid. Euweuh nu ngaji deuih. Komo nu ngahajakeun i’tikaf mah. Kuring oge can sempet ubral-obrol, atawa sakadar ngenalkeun diri. Katingal sareretan Lilis ngobrol jeung Bundo, eta oge teu lila, tuluy balik bae jeung dua budak tea. Hiji-hijina nu bisa diharepkeun teh Pa Rasiman, tapi manehna oge katembong indit bari dikongkoyang sarung.
Engke lamun waktu isa, Pa Rasiman teh geus ngurunyung datang. Rek adan isa tea. Rokona nu masih hurung teh sok ditinggalkeun heula dina luhur tembok paranti wudu.
Shaf solat nu waktu magrib sajajar teh, ngurangan. Shaf awewe tinggal Lilis jeung Bundo tea. Teu sakecap atawa sakemek acan sarengsena aweh salam teh, nya keur kuring mah pilakadar ngenalkeun teh acan bisa keneh. Duh, hayang pisan ngagunakeun kasempetan rengse solat teh taaruf, kenalan. Atuh Pa Rasiman teh sok tuluy mencet saklar sarengsena solat sunah isa. Masjid teh nya meredong, poek.
“Asa aya nu lepat di masjid teh nya, Kang?” ceuk Lilis satibana deui di imah.
Kuring teu nembalan. Suasana di masjid tadi nu asa teu pikaresepeun jeung teu pikabetaheun teh asa masih karasa.
“Bundo teh tos kenging sapuluh taun di dieu, eta murangkalih nu dua teh incuna. Bundo teh kacida resepna teh Kang, ka urang. Saurna teh,’Alhamdulillah aya jamaah enggal’, teras basa ku Lilis disebatkeun yen Akang teh Guru, mani gumbira pisan…” ceuk Lilis bari nyodorkeu cikopi panas, mani ngebul keneh. Bagja teuing Lilis, geus meunang batur komunikasi. Tapi eta katerangan teh keur kuring mah can bisa ngajawab teka-teki ngeunaan suasana masjid nu jauh tina gambaran Rosul nu tingtrim mawa tiis. Kaku. Jeung matak teu betah ieu mah. Atawa ieu teh bisi bae meureun pedah kuringna masih anyar, masih ngabaru. Enya meureunan kitu.
Hadis Nabi ngeunaan kahadean miboga prinsip hirup husnudzon, nganggap hade, jeung ngajauhan tina miboga sipat-sipat suudzon, mandang sagala goreng, teh keur kuring mah jadi teu bisa kukumaha. Satuluyna mah kuring teh nyoba-nyoba mopohokeun bae ka nu kajadian di masjid eta.
**

Eta kajadian sataun kaliwat.
Poe nu ganti, bulan nu ganti, tetela teu bisa mupus kaheran kuring ka eta masjid. Pangpangna mah nya ka masarakat dinya. Ari cenah mah bongan nu ngimaman di masjid teh teu paseh jeung remen salah makhorijul hurupna nu nyababkeun urang dinya wegah datang ka masjid. Euweuh nu wani ngomong langsung terang-terangan pikeun ngingetkeun. Kitu bae, tingkecewis. Cenah, manan husu kalah ebat solat teh. Asa teu afdol cenah lamun imamna nu eta keneh mah. Baheulaoge, ceuk babaturan kuring ngajar, eta imam masjid teh ngajar ngaji barudak tapi barudak teh kalah bubar. Ku galakna.
Ka beh dieunakeun kuring nyaho, nu boga tanah tempat ngadeg masjid oge manehna. Sarta manehna pisan nu jadi haji mimiti di eta padumukan, ku beungharna tea. Atuh nu jadi pangurus masjid atawa dewan kesejahteraan masjid atawa DKM tea, nya anak-anakna keneh.
Salakina Bu Hamdan teh anak cikal. Pa Rasiman oge masih kaitung dulur jauh. Gawe di eta masjid teh make bayaran gajih bulanan deuih.
Harewos urang dinya teh geuning leuwih condong ka kulawarga Bu Hamdan, nu rajin pisan mariksa kotak amal masjid. Infak-infak ka masjid oge kudu ngaliwatan manehna. Urang dinya nu muka warung di sakolaan tempat kuring ngajar ngabejakeun ka kuring yen masjid teh jiga perusahaan pribadi. “Rupina mah Aden, maranehna mah teu raresepeun upami nu sanes ngiringan ngurusan sawarga teh!” cenah mani sumanget pisan.
Tatangga gigireun imah kontrakan kuring mah malah leuwih seukeut omongna teh. Cenah, pangajian ibu-ibu nu unggal poe ahad sore teh, infak bulanananna henteu jelas dipake naon. Ari kuring mah kageran teh teu beak-beak unggal ningal pangajian ibu-ibu, salian ti sok make sapeker, ku pinuh bae.
“Ari si Aden, kumaha ieu teh sih, apan sakantenan eta, arisan tea!” ceuk tatangga tea bari rada manyun. Tuluy jebi.
Kuring ngilikan jam tangan. Sakeudeung deui geuning waktu asar. Gancang bae kuring nyokot anduk jeung nyiapkeun pakean nu beresih deuih. Bentang sulintang, bulan jeung panonpoe asa kabayang silih udag cahayana di tengah tegalan nu hapa jeung garing. Sataun kaliwat nu taya parobahan saeutik oge di eta masjid ngajadikeun kuring asa teu beda jeung urang dinya, acuh bae. Jeung deui apan kuring teh guru biasa, lain guru ngaji, jeung lain ustad deuih. Nya kuring teh boga alesan pikeun teu miluan ngurusan masalah masjid, jeung tara pipilueun deuih. Lilis oge ku kuring ngan diidinan gaul teh jeung Bundo wungkul. Jaga-jaga, ulah nepi ka kabaud ghibah, ngomongkeun teu hade.
Di tempat wudu, lebah tembok luhurna, tembong kuntung roko Pa Rasiman. Masih hurung keneh.
Kuring gogodeg.
Di kuta masjid kuring nempo dua budak leutik. Pakeanana rapih jeung beresih. Dicindung tina mukena nu bagean handapna disalindangkeun. Leungeunna sidakep bari nangkeup kitab Alqur’an. Paromanna ngagenclang cahayaan.
“Pa Guru, nyuhunkun diajaran ngaos, panyaur Bundo ‘ panonpoe dikirna ku cara nyorotkeun sinarna ka alam dunya.’”
Astagfirulloh…
Tina sesela panon kuring aya cimata nu ngalembereh mapay pipi. Haneut. Haneut pisan.
**Gedong Pasca, bulan atikan 2000
Tawis asih kanggo Ibuna Rakaisa

Saturday, March 20, 2010

Sangkuriang Jeung Oedipus: Sundanese Story Oom Somara de Uci

SANGKURIANG JEUNG OEDIPUS
Oom Somara de Uci

Kersaning Hyang Dumampara, awak Sangkuriang ngalayang ka jomantara. Mega-mega nyingray paburencay, bubar katawuran. Awak Sangkuriang muih diulinkeun angin. Para Dewa nu rapag di Jonggring Salaka geus pada-pada sapuk moal narima Sangkuriang. Para pohaci milu ngungun nyaksian galur carita hirup-hurip nu peurih ngajadi takdir. Milu midangdam guratan nasib nu tumiba di marcapada.
“Balangkeun awak Sangkuriang ka kulon wetan!” ceuk hiji sora tan katingal. Sorana leuleus liat pinuh ku geter toweksa. Nembus kakuatan rusiah angin, mudal mungguh ngaguruh mapakan sora nukungsi aya.
“Bere umur nu panjang jeung kamampuh ngolah basa pikeun nyuprih pangalaman ti pajamanan anyar, sangkan jadi kaca eunteung keur manehna pribadi, umumna keur balarea…”
Angin tarik mapag eta kalimah. Dibarengan ku gelap nu milu meulah langit. Para Dewi jumerit.
Awak Sangkuriang dipunbalang ka wawates dunya kulon wetan. Nembus torowongan waktu, asup kana pajamanan anyar. Awakna neumbag hiji gunung karang nu sepi tiis. Pilemburan nu garing jeung perang.
**

Sangkuriang nguliat. Lugay tina rasa ngimpi nu panjang. Satria dedeganing sampe rupaning hade nandingan dewa. Inget-inget poho kana riwayat sorangan. Bogoh nyoso asa cikeneh, mawa pogot basa ngawangun talaga purba. Mareng jeung tanaga nu lita, Sangkuriang nguniang hudang.
“Saha eta beulah dinya? Naha jalma atawa sato?”
Sangkuriang ngarenjag. Dumeh nu nanya teh sasat gigireun pisan. Awakna semu bongkok, rambutna gimbal pinuh komara. Tina keureutan beungeutna gampang kateguh yen inyana terah menak.
“Saha eta beulah dinya? Naha jalma atawa sato?”
Sangkuriang kerung. Horeng nu nanya teh lolong.
“Kaula Sangkuriang, satria ti tanah Sunda,” ceuk Sangkuriang tatag, bari angger keneh rut-ret ngilikan.
“Mm…,nagri deungeun…”
“Numawi, saha ari Ki Silah? Sareng ieu teh nagara naon?”
“Kaula moal sumput salindung, sok sanajan Ki Silah anyar pinanggih, geter batin kuring asa beda…jiga-jiga mere beja yen antara kaula jeung Ki Silah aya rumentang benang beureum,” ceuk eta nonoman bari teu robah. Rambutna nu gimbal riab-riab ditebak angin.
“Ngaran kaula Oedipus, kaceluk Raja Theba nu Agung”
“Baruk? Raja?”, Sangkuriang colohok. Manehna beuki teleb ngilikan. Horeng eta tempat titirah teh make payung cawiri nu jadi lambang hiji karajaan rongkah. Tapi nilik papakean jeung singkurna tempat, mungguh matak ngahudang kapanasaran.
“Punten, sanes kaula kirang tata-titi, katingalna teu aya wangun karajaan sareng teu aya rahayat ilaharna hiji karajaan…”
“Kaula raja nu dibuang jeung ngabuang maneh,” ceuk Oedipus teu aya riuk-riuk kasigeung. Tina sesela panonna nu lolong tembong cimata ngalembereh mapay pipi.
“Geus pirang-pirang taun kaula teu panggih jeung manusa ti saprak anak kaula, Antigone, enya, iwal Antigone, anak kaula nu satia marengan kaula, kaula teu bisa jeung teu hayang papanggih jeung manusa, sabab kaula dianggap mamala tina dosa nu kaula sorangan teu ngarti naha bisa ngarandapan laku sarupa kitu…”
Sangkuriang ngadeukeutan. Saumur manehna kumelendang asa tacan kungsi ngalaman sedih nu pohara. Ningal laku Raja Theba kitu hatena milu ngarakacak. Gek manehna diuk hareupeun Oedipus sarta gap manehna ngarampa leungeun eta raja. Oedipus rada ngepeskeun kajurung ku rasa kaget jeung heran. Sangkuriang beuki pageuh nyekel, mere tanda yen manehna teu boga niat jahat.
“Naha anjeun teu sieun ka kaula? Naha anjeun teu ngarasa geuleuh? Kaula raja agung nu dinista rahayat…”, Oedipus teugeug, tapi karasa paitna jeung peuheur.
“Kaula jalma andar-andar, sasat murag ti langit, teu apal di kaler jeung kidul, panggih jeung Ki Silah estu matak mawa bagja susuganan nya geusan babarayaan, silih tulung jeung silih bagi sagala carita hirup”
Oedipus narik napas panjang. Cimata keneh ngalembereh, jiga-jiga laku biasa. Rambutna nu panjang sawareh aya nu ka hareup, nutupan juru panon. Oedipus rumpu-rampa kana tongkatna, jung nangtung. Keureutan beungeutna nu teges katojo panonpoe sore.
‘Cunduk waktu datang mangsa, datangna Ki Silah lir kila-kila nu ku kaula dianti-anti, geus cape kaula teh nungguan eta waktu, moal salah…moal salah,” Oedipus ngomong sorangan,”Sora tatit nu nyamber tandaning ajal kaula geus deukeut, sakumaha nu kacatet dina daptar dukun orakel di Delphi”
“Demi hirup kaula, boa dicatet atawa henteu, pikeun kaula geus lain deui perkara, ari sabab hirup kaula keur kaula sorangan matak peurih tapi naha bet kaula nu kudu ngarandapan jeung naha bet dijieun galur nasib samodel tragedi…”
Sora Oedipus ngageter matak muringkak bulu punduk,”Keur anjeun he jalma anyar pinanggih, kaula bakal medar lalakon kaula nu panganggeusan, sabab antara kaula jeung anjeun ceuk pangrasa kaula nu lolong aya geter batin peurih jeung peuheur enggoning lumampah niti takdir, lalakon kaula teh kieu…”
Panonpoe sore teuleum di beulah kulon. Dipapagkeun ku hiliwirna angin, maju ka sareupna. Marengan paguneman nu pinuh ku inghak jeung cimata. Raja Theba ngababar jati diri.
**

Raja Layos, maharaja Theba, disaksian ku sakabeh rahayatna tumanya ka Orakel di Delphi ngeunaan bakal nanjungna Theba keur ka hareupna. Orakel ngawincik ramalanna yen Theba bakal jaya, tapi anak nu dikandung Ibu Dewi Yokasteu bakal maehan bapa. Alatan kitu, Raja Layos tuluy nitah miceun si jabang bayi nu lahir teu pati lila ti saprak eta ramalan kedal.
Titahan Raja Layos tuluy mawa si jabang bayi ka gunung Chiteron, digantung make pedang dina tangkal kai gede sangkan paeh kalaparan atawa ditekuk macan leuweung. Eta jabang bayi nu digantung teh ceurik oar-oaran beurang jeung peuting.
Lar abrulan Raja Polybos ti karajaan Korintia nu keur moro. Hatena ngarakacak ningal budak orok digantung pedang tepi ka sukuna bareuh. Sapada harita dibawa ka Korintia, dirorok tepika sawawa kalayan pinuh ku cinta sarta digadang-gadang ajangna engke bakal jadi ahli waris karajaan agung Korintia. (Eta jabang bayi teh kaula, ceuk Oedipus ka Sangkuriang)
Ilaharna pajamanan harita, sagala rupa perkara memeh prak kudu tumanya ka Orakel di Delphi. Oedipus indit rerencepan ka delphi sarta nanya garis nasibna,”Anjeun bakal jadi Raja Agung sarta bakal nurunkeun raja-raja digjaya,” ceuk Orakel,”Tapi memehna anjeun bakal ngalaman nasib maehan bapa anjeun sarta ngawin nu jadi indung!”
Oedipus kacida sedihna, sarta tuluy mutuskeun moal balik deui ka Korintia sabab teu tega ka nu jadi bapa nu sakitu nyaah jeung hemanna. Kitu deui ka kangjeng ratu, indungna. Oedipus kebat indit sakaparan-paran.
Di satengahing marga, lar aya rombongan Raja Theba, nu marentahkeun nyisi ka singsaha nu ngahalangan jalan. Oedipus teu tarima. Raja Layos sang Maharaja Theba perlaya ditunggel jangga ku satria Korintia! (Sangkuriang milu peureum ngabayangkeun supata Orakel nu kabuktian teu nyalahan saeutik oge, sok sanajan dua pihakanana teu nyaho-nyaho).
Dihin pinasti kersaning para dewa, Oedipus cunduk di Theba. Nagarana dumadakan sepi, alatan dua hal. Kahiji ilang raja, kaduana eta nagri keur kajarah mahluk aneh. Eta mahluk huluna mirupa singa tapi awakna mirupa anjing, buntutan jiga oray naga sarta miboga jangjang nu kacida tohaga. Unggal-unggal jalma urang Theba pasti dimangsa bongan teu bisa ngajawab pananya nu mirupakeun teteguhan. Ku sabab eta mahluk ngaranna Spinx, teteguhanana disebut teteguhan Spinx, anu kieu unina,”Mahluk naon anu isuk leumpang make opat suku, beurangna dua suku, peutingna tilu suku?”
Ti poe ka poe karajaan Theba maju ka tumpur. Rahayatna hirup dibarengan ku sieun katanyaan sarta diteureuy Spinx. Ku niat nu buleud Oedipus nyanghareupan Spinx, kalayan ludeung jeung teuneung Oedipus ngajawab yen eusi teteguhan teh manusa. Spinx kapupul bayu, kakuatan hirupna cambal sarta nemahan pati sapada harita. Rahayat Theba kaluar ti saimah-imahna kajurung ku rasa bungah suka ati. Ngaran Oedipus jadi kacapangan nu teu bosen-bosen dicaritakeun wanian jeung pinterna.
Mahapatih Kreon nimbalan sangkan Oedipus ngawin Ratu Yokasteu nu harita randa. Ti harita ngadeg deui raja di Theba. Karajaan Theba nanjung, sarta tina eta pernikahan raja nurunkeun opat anak, Pangeran Eteo jeung Polintices, sarta dua anak awewe, Ismene jeung Antigone.
Karajaan Theba nu jaya teh hiji mangsa keuna ku sasalad. Rahayat meunang kabingung nu teu manggih tungtung. Unggal-unggal nu keuna ku panyakit, isuk keuna paeh sore, sore keuna isuk paeh. Kalayan disaksian ku rahayatna, Raja Oedipus tumanya ka Orakel di Delphi. Ceuk dukun Orakel, sasalad teh supata keur rahayat Theba bongan teu neundeun perhatian kana tiwasna Raja Theba lawas, carana kudu diteangan saha nu maehanana.
Kalayan idin Raja Oedipus nu nyaah ka rahayat, langsung diayakeun panalungtikan kana kajadian-kajadian nu tumiba ka Raja Theba lawas, nyaeta Raja Layos nu perlaya di satengahing marga ku satria ti karajaan Korintia. Beuki deukeut beuki deukeut singhoreng hasil panalungtikan teh museur di Raja Oedipus sorangan. Jarum sajarah jiga-jiga nu muter ka jaman bihari, jaman Orakel ditanya Raja Layos jeung jabang bayi nu dibuang ka gunung Chiteron. Ratu Yokasteu ngajerit maratan langit, teu kuat nandngan wirang maehan maneh saharita. Raja Oedipus nojros matana ku anjeun sarta ditundung ku sapalaputrana, iwal ti Antigone.
Di sapanjang jalan rahayat Theba nyiduhan nu lumaku, raja nu baheula dipuja. Raja Oedipus nu lolong ditungtun ku Antigone leumpang sakaparan-paran, beurang jeung peuting, poe panas atawa poe hujan. Sapanjang jalan Oedipus ceurik balilihan, nyeungceurikan nasibna nu poek peteng.
**

Oedipus nyuuh dina taneuh. Cimatana juuh. Sangkuriang ngahuleng ngaraga meneng. Samar polah dina ngabandungan Oedipus nu ngababar jati dirina. Alih-alih lumpat tina supata, malah asup kana papasten nu kuat ngeurad.
Poe ngagayuh ka peuting. Oedipus midangdam euweuh kacape. Keur kitu, torelap gelap meulah langit, sorana ngajeleger asa nompo kana ceuli. Oedipus ngorejat cengkat.
“Cunduk, cunduk, cunduk…ajal kaula geus deukeut,” ceuk Oedipus bari nyoba hudang,”Antigone, Antigone! Bawa ka dieu pakean suci, bawa ka dieu, geulis…”
Sora Oedipus haroshos matak ketir. Sangkuriang milu ceurik hatena ngarakacak, nempo Oedipus asa nempo manehna sorangan Supata Oedipus piligenti jeung anjing si Tumang.
Bruh-breh. Tingkelemeng. Jabang bayi nu dibuang silih udag jeung gambar budak leutik nu indit ceurik bari huluna baloboran getih.
Kabeh gambar bruy-bray dina kongkolak Sangkuriang nu reumbay ku cimata. Mawa panas, mawa peurih. Eusi dadana motah ku rasa nyeri nu pohara. Sangkuriang ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega.
Oedipus dirangkul ku Sangkuriang pageuh sapageuh-pageuhna. Langit peuting tembong angkeub, dipulas gelap nu silih samber. Dua satria beda jaman ceurik paungku-ungku.
**

Kocap di Jonggring Salaka. Para dewa rapag ngajajar di sakuriling bungking. Kitu deui para pohaci sakalih. Sakabeh pangeusi Jonggring Salaka bear marahmay milu nyaksian kajadian di marcapada.
“Geura siapkeun gada-gada kabagjaan,” ceuk hiji sora tan katingal,”Sakeudeung deui urang bakal kadatangan dua sukma satria marcapada, he para widadari, geura papag sukma sangkuriang jeung Oedipus…”
Angin ngahiliwir tiis. Mega-mega nyingray laun. Gulusur cahya sumirat katumbiri meulah langit. Pirang-pirang widadari turun ka marcapada, seja mapag sukma dua satria.

Rajagaluh, 2001.

ASTRAJINGGA GUGAT, Oom Somara de Uci

ASTRAJINGGA GUGAT
Oom Somara de Uci

Peuting nu tiis teh haneuteun.
Nu lalajo panonna ngadadak calenghar deui. Noyek. Eak-eakan. Maju ngadeukeutan balandongan. Pada-pada hayang leuwih deukeut. Silih sedek bari gur-ger seuri. Di panggung tembong Astrajingga ibing, tembang sindenna “Selamat Malam” dina wanda dangdut jaipong. Nu lalajo beuki noyek. Milu igel usad-esod kana sora belekukna kendang, niru-niru si Cepot nu kalan-kalan nonggengkeun bujur. Aya ninggang aya henteu. Rea henteuna. Nu lalajo surak. Kitu jeung kitu. Taya kabosen. Nu lalajo gur-ger seuri asa kaanteur.

“Heup-heup-heup!,” pun Cepot ngeureunkeun ibingna.

Tapi para nayaga angger keneh bae maenkeun waditra. Nu lalajo tingsaruit ningal si Cepot umbak-ambek. “Selamat Malam” naek deui kana refrein. Sora kendang beuki maceuh.

“Eureun! Eureun! Eureun!”
Keneh nayaga. Keneh nu tingharuit.
“Ceuk aing eureun, eureun!”

“Huuuuuuh….”, nu lalajo tinggorowok. Ditungtungan ku ger seuri. Awak si Cepot murilit ka nu lalajo. Dibales ku huit. Si Cepot meureupan, ger nu lalajo surak eak-eakan.

“Dewek lain omong bohong, menta nayaga eureun!”
Jep, pirigan lagu teh jempe. Nu lalajo saleuseurian, silih tepak. Seueuleun nyarekelan beuteung.

“Dewek teu ngeunah, omongan dewek geus teu didenge,” pun Cepot huluna telegag-telegig,”Dewek proteeeeeesss!”

Ger nu lalajo seuri dumeh Cepot lebah nyebut protes teh gadona maju ka hareup. Huntuna nu ngan hiji-hijina teh tembong nogel matak lucu.
“Protes teh protes kumaha?”, alok mairan.
“Enya, omongan dewek teu didenge, ibing ngaler nayaga ngidul jeung sinden!”
“Kituh?”
“Nya heueuh!”, Cepot omongna tatag,”Jeung deui dewek mah da menta lagu klasik, lain lagu samodel kitu!”
“Lalaguan klasik mah atuh kanggo Ende, ari Akang mah apan budak ngora, sanes?”
“Baruk? Keur Bapa?”
“Sumuhun, da sakantenan nostalgia saurna teh”
“Uluh! Kitu, nya?”
“Sumuhun, malih nuhunkeun ‘Sakadang Kuya’ sareng memehna parantos dipasihan ‘Kembang Tanjung’”
“Ari keur dewek?”
“Keur Akang mah wanda dangdut, da nuju usum tea…”
Nu lalajo tingharuit ngabandungan nu keur gunem catur. Lain hiji dua nu menta sangkan dangdut jaipong digeber deui. Tadi oge loba nu lalajo sabagian makalangan hareupeun panggung ngadon mojeg jeung nyaweran sinden.
“Nu bener bae, lain oge keur dewek, tapi keur nu lalajo!”, pun Cepot nenggak,”Arilaing nginjeum awak dewek, jadi kedok jadi pamancing, jiga bae nyah ilaing teh ngomong,’tuh si Aka hayang ngibing menta jaipong didangdutkeun’ kituh! Disangkana dewek teu nyaho keur dikomersilkeun ku di dinya?”
Alok teu nembalan. Tuluy noel Ki Dalang bangun teu resep.
“Naha geuning ilaing teu nembal? Cikeneh para nayaga teh mani cewaw ngece ka dewek, diluluguan ku alok! Mangkahade tah, komo alok, tong gampang hejo teuing ku duit panyawer ajangna bagikeuneun jeung dalang jeung sinden, sabab seni lamun geus dijual dimurah-mareh bakal ilang komara, ilang dangiang!”
Jempling sakedapan.
“Naha geuning jadi tingharuleng? Helok ka dewek? Apan biasana oge tara. Ki Dalang oge sarua, nginjeum dewek keur ngabudalkeun eusi hate pikeun ngahina para pangagung nagara, abdi raja nu korup, nu teu adil ka rahayat, padahal manehna euweuh saeutik oge kawani, epes meer, wanina ukur di panggung bari nginjeum leungeun batur!”
Nu lalajo tingharuit, panuju.
“Hidup Cepot!”, cenah, mani raeng.
Alok noel deui Ki Dalang. Beungeutna atra sepa. Nu ditoel ngalieuk. Tetela, beungeutna leuwih sepa. Kesangna katembong morolok.
Pok Ki Dalang ngaharewos semu hariweusweus,”Punten, Wa, ieu teh diluar pangawasa abdi…”
Alok ngarenjag. Puriding bulu pundukna carengkat. Ret ka wayang Cepot, ret ka Ki Dalang. Beu, tetela geuningan leungeun Ki Dalang teh rapet kana gebog.
Si Cepot ngomong sorangan!
Nu di balandongan tingharuleng, paheneng-heneng. Panon manco ka wayang Cepot. Awak Cepot ditilik-tilik teh jiga-jiga robah. Asa beuki ngagedean. Ningali kitu alok tibuburanjat hudang, bareng jeung tukang rebab. Awak Cepot murilit.
“Hey-hey! Naha deuk kamarana ilaing? Ulah cul dogdog tinggal igel, harayang ngareunahna bae ilaing mah!”, pun Cepot ambek nyedek. Nu disentak hareugeueun. Nangtung keneh bae. Teu bisa menyat. Badis patung.
Nayaga sejen tingparelong. Kesang badag tingborolok, sok sanajan peuting kacida tiisna, teu hareudang teu bayeungyang. Mungguh manggung teh matak aheng, beda ti sasari.
Ngong tukang goong,”Bisi jurig nyiliwuri, gandarewo newo-newo…”
“Ngareken jurig siah ka dewek?”, pun Cepot nempas.
Tukang goong ngalenggerek kapiuhan.
“Barina oge nyinglar jurig mah ku dunga jeung amal nu hade, lain ku parancah! Manan kasinglar, salah-salah dangsa tah si Jurig!”
Humor padet tur satiris nadana teh geuning teu matak ngahudang surak nu lalajo. Kalah silih reret sanggeus ngabandungan eta paguneman. Pada-pada ngandung curiga, boa-boa nu maturan lalajo teh jurig atawa gandarewo nu keur ngaraga sukma nu bieu kadenge tina parancah singlar tukang goong.
“Tuh, tingali nu lalajo oge hatena jadi tagiwur, jadi sabil. Ngandung harti lalajo teh lain rek neangan elmu jeung wawasan nu engkena nganteur jeung nguatkeun iman takwa ka Pangeran nu murbeng alam. Tahayul jeung mitos pageuh keneh cumantel, tong ngimpi bakal mampuh dikikis ku wayang, lamun wayangna nu digedekeunana hiburan wungkul!”, pun Cepot lir kacang ninggang kajang. Peureupna ucang-acung, tali kayuna pegat da puguh peureupna ngabadagan.
“Manan nambah iman, rempag jigana teh, deuleu! Jaba jadi gancang gampang kahudang ku isu nu teu puguh. Bieu pisan contona, tukang goong nyebut parancah panyinglar, kadengena jurig jeung gandarewo wungkul. Hayoh,…nyangka pasangka-sangka, silih curiga. Daek yakin sing demi Alloh na oge, rengrengan ieu lingkung seni wayang, dimana dewek keur jadi bentangna, loba nu teu salat isa. Wangunan salatna oge moal lima nu wajibna wungkul, komo nyampeur sunahna”
“Siloka Pandawa nu ngajajar limaan, nu kuat jeung tohaga turta nu baris meunang dina Baratayuda, geus diwadulkeun ku dalang jeung rengrenganna. Buktina palasipah nu dikandungna lain bae geus teu bisa nyaangan ka nu lalajo minangka nu keur kapoekan, dalah sinden jeung nayagana oge masih poekeun!”
Nu lalajo panonna bolotot, kasima. Kitu deui para nayaga. Sora Cepot asa piligenti jeung sora Kresna. Tuluy Gatotkaca, Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula atawa Sadewa. Tuluy raja sepuh, Destrarata, Arya Widura oge Sangkuni. Kabeh karakter wayang ngajirim dina amarah Astrajingga.
Bulu punduk sakur nu hadir carengkat lain bae ku sieun, tapi kekecapan nu kaluar tina wadag Cepot teh lir nu ditompokeun pisan kana ceuli. Kalimah-kalimah nu kacida biasa, tapi asa inget-inget poho. Asa sora indung nu nitah mangkat ngaji memeh magrib, tapi duka di jaman mana. Asa sora guru nu kacida nyaahna, asa sora lanceuk, sora adi, sora aki, sora nini, tapi duka di jaman mana. Ayeuna karasa ceuceub geuleuhna, tapi karasa keneh banget-banget nyaahna.
Astrajingga nu awakna ngabadagan teh ayeuna geus mapakan dalang. Maparkeun bagbagan agama minangka syiar para wali nu mingkin ilang tina alam pawayangan.
Peuting nu simpe teu nyerelek. Matok.
“Tah, siloka satria nu dibaturan ku Semar, satria nu bakal meunang dina perang, satria nu moal gimir di pileuweungan nalika dibuang dihinakeun, eta hartina sing saha jalma nu pengkuh nyekel bebeneran, ajeg istikomah, mangka manehna euweuh alesan pikeun sieun dina nyanghareupan cocoba kahirupan”
“Semar jeung anak-anakana, minangka perlambang nu marengan satria beulah katuhu. Mawa ludeung, mawa bagja. Siloka agama nu beresih turta mampuh mawa caang lain bae keur sinatria tapi sakur nu panggih jeung eta satria”
“Tapi, geura ilikan ku maraneh, Semar jeung anak-anakna kiwari dipintonkeun ku dalang pikeun silih ece di panggung! Cepot teu hormat ka Semar, diece beak karep, boh tangtunganana tepi ka hitut-hitutna! Jeung deui geura ilikan ieu yeuh!”, Astrajingga tuluy nyokotan wayang-wayang buta tina karet. Aya nu bisa utah, aya oge nu buukna jabrig.
“Semar jeung anak-anakanana kalahka meunang tugas pikeun ngalawanan buta-buta nu euweuh ngaranan! Tokoh-tokoh nu teu penting jeung teu mawa pangaruh pikeun jalan carita, malulu hiburan, diala seni, diala lucuna, padu rame!”
“Nu matak pantes, lamun wayang Semar di urang teu dihormatan. Eleh ku wayang kulit, Semar disimpen dipajang, malah dilalukis sagala, dipasangna oge di rohangan tamu. Adegan goro-goro, dimana Semar sapalaputra muncul, malah jadi ukuran pikeun meunteun alus gorengna dalang nempatkeun inti carita”
“Ayeuna, lamun urang keukeuh yakin yen nu lalajo teh ngadongdon pikeun hiburan tur urangna kamalinaan ngayonan, eta tanda-tanda ieu seni bakal tumpur, komo nyanghareupan milenium anyar, jaman sagala bruk-brak…”
Sanggeus ngomong kitu Astrajingga tuluy sidakep, sinuku tunggal. Awakna nu tadi ngabadagan teh laun-laun ngaleutikan bareng jeung hiliwirna angin. Astrajingga balik deui kana wujudna, ngagoler dina gebog cau.
Sakedapan sakur nu aya di eta tempat hareugeueun. Asa-asa balik ti alam pangimpian. Dalang ngareret ka alok, nu direret ngilikan nayaga lianna. Nu lalajo kawas nu hudang tina sare, tuluy kabeh manco deui ka panggung.
“Aduh, euy, joged teh mani tepi ka tibra euy. Heueuh, huaruh, nimat euy, malah panggih jeung sinden sagala, heueuh! Sing demi naon oge…, der euy! Geura padungdung, sayah menta lagu dangdut!”, ceuk si Cepot di panggung. Awakna paralat-purilit, babatek. Gadona maju ka hareup.
“Sayah menta lagu eta euy nu keur ngetop,’Selamat Malem’, hehehe…”
Ger nu lalajo surak.


Langit Bengras Gegersuni,1999.

Carita Pondok Sunda Oom Somara de Uci: ROMAN PICISAN

ROMAN PICISAN

Duh Gusti nu Maha Suci
nu ngawasa bumi alam
mugi pangcaangkeun hate
nu poek ku pulas dunya
…’
(sapotong pupuh Asmarandana).
*

“KANG Oom? Oom Somara de Uci?”
Eta jajaka ngora teh panonna bolotot. Mehmehan bae kaluar. Leungeunna mani pageuh nyekelan leungeun kuring. Ramo-ramona mereket jiga nu teu mere kasempetan pikeun kuring ngalesotkeun sasalaman.
“Ya ampun, Gustiii! Nuhun tos ditepangkeun …” ceuk manehna bari rek nyium leungeun kuring. Ku kuring rada dikepeskeun kalayan sopan, ah, da kuring teh lain kiayi make jeung rek dicium panangan sagala.
“Aduh…, Kang, leres-leres abdi mah bingahna tiasa tepang sareng jonghok kieu, aduh-aduh…halah, abdi mah ilang emutan lah dugi ka asa kumaha nya, teu tiasa nyarios nu sae atanapi kedah kumaha-kumahana ngagambarkeun ieu kabingah…” beungeutna katingal sumringah, hiji tanda kabungah nu meureun enya teu kagambarkeun ku manehna.
Kuring saukur bisa imut, bari rek sajungeun indit.
“Eh, Kang, carita pondok “Balik” nu dimuat sasih pengker teh eta carita nyata, nya Kang?” panonna atra nunggu jawaban kuring, “Yakin abdi mah carita nyata, tilu preman nu rek insap babalik pikir, hebat, Kang, hebat pisan…, saha eta nu urang Garut nami aslina, Kang? Upami Yudha nu janten tokoh utamana urang mana Kang? Urang Kuningan atanapi urang Majalengka?”
Halis kuring meh diadu ngabandungan pertanyaan-pertanyaan nu norostos kitu.
“Saurna mah urang Subang, Yudha teh, leres kitu Kang? Wah, rerencangan di sakola mah dugi ka marotokopi, teras bae dibagikeun Kang ka unggal preman di terminal, ka calo-calo, tukang malak, dipalar sina arinsap…, margi tulisan Kang Oom mani kumaha nya, menyentuh-lah upami basa Indonesiana mah…” Kuring milu seuri nempo manehna ngaheheh seuri teh.
“Ke, saha tadi nami teh, asa hilap…” Enyaan da kuring mah teu gancang apal ka ngaran teh.
“Azis, Azis Hekmatyar.” pipina katingal kembu.
“Atuh sobatna Syekh Mas’ud…” ceuk kuring bari enyaan seuri, teu jiga tadi nu umat-imut sakadar ngajaga kasopanan.
“Muhun, ti Thaliban, Afghanistan,” Azis ngahahah, nyaho kuring ngaheureuyan bari daria teh. Syekh Mas’ud atawa nu cek pers Barat mah Syaah Massood teh tiwas alatan bombardir tentara Amerika nu ngagempur ibukota Kabul.
“Kumaha bejana Osamah bin Laden?” ceuk kuring angger dina wanda heureuy. Azis teh kalah tutuluyan seuri sabab nempo kuring ngangkat leungeun katuhu, pamitan rek indit.
“Kang, sakali deui hatur nuhun tiasa ditepangkeun, kanggo abdi mah karangan-karangan Akang teh sae pisan, duh teu nyangki bakal tiasa sareng sabumi…”
Kuring ceg kana motor, tuluy dihirupan. Bari mere imut nu panganggeusan ka Azis nu masih keneh neuteup kuring, motor teh tuluy ngabiur, ninggalkeun haseup nu mulek.
*

PASOSORE kuring balik. Katingal di tepas hareup Azis keur ngajanteng. Barang katingal kuring datang teh teu sirikna ngahiap bari lumpat mapagkeun.
“Aya sepuh abdi, Kang!” cenah mani hariweusweus, “Hayu Kang ku abdi ditepangkeun, sami-sami penggemar seratan Akang…”
Ti luhur tembong Yuka jeung Tata, ngajebengan. Tuluy ngagorowok,”Boga fans beraaaat, euy!”
Kuring saukur seuri leutik. Tuluy nepungan kolotna Azis. Padahal mah awak teh asa mani cape pisan.
*

AZIS teh kuliah di jurusan Basa jeung Sastra Indonesia. Karek asup, ngaliwatan jalur PMDK. Anak ka lima ti genep sadulur, nu bungsu masih sakola kelas dua SMA. Bapana,-Azis nyebutna teh Apa-, cekel gawe jadi kapala SMP, ari ibuna mah guru biasa. Munasabah lamun ngalanggan jeung maraca majalah Mangle, da rata-rata guru di lembur mah apaleun ka eta majalah Sunda teh.
Ibuna Azis adina ibuna Hakam. Hakam teh batur nu kos bareng jeung kuring. Ti baheula ari kos teh sok ngontrak imah babarengan, tuluy kamarna dibagi-bagi deui ku nu daek milu ngontrak bareng. Hakam nu kuliah jurusan Ekonomi sakamarna jeung kuring bae, puguh da nyobat ti baheula.
Hakam keneh nu ngajakan Azis pikeun ngontrak hiji kamar nu kabeneran kosong sabab aya nu milu wisuda dua bulan kamari sakaligus rek balik babakti di lemburna. Sakamarna teh jeung Dadan, adina Tata nu nempatan kamar luhur.
Meh unggal poe Azis ka kamar kuring. Aya kuliah atawa teu aya kuliah. Komo lamun kabeneran poe pere, teu sirikna ngotok ngowona teh nya di kamar kuring. Loba tunya-tanya ngeunaan karangan-karangan kuring. Malahan manehna nu sok nuduhkeun ti heula lamun aya karangan kuring dimuat teh, memeh kuring nyokot honor jeung nomer bukti, puguh kolotna ngalanggan.
“Wah, hebat Kang carita Akang nu ieu mah…” cenah bari nembongkeun majalah Mangle anyar. Karangan kuring ngajeblag make judul “Dua Raja”.
Kuring milu ngilikan jeung maca, da puguh kuring mah acan boga.
“Idena ti mana eta teh, Kang?”
Kuring rada ngarenyu, konsentrasi keur kana karangan nu nyaritakeun adilna Pangeran ngeunaan nasib nu tumiba ka dua raja. Hanjakal, wangun carita pondokna teh teu pati kuat, malahan asa maca hiji bahan pikeun hutbah.
“Tina hiji hadist qudsi…” kuring ngarenghap jero naker.
Tembong teuteup reueus Azis nu teu bisa disumputkeun,”Hebat…, tina hadist bae tiasa janten hiji carita, luar biasa Akang mah…”
Kuring mah tara biasa dipuji kitu teh, sok maehkeun.
“Muhun, Kang, kanggo abdi mah karangan-karangan Akang teh luar biasa, kumaha nya…tos tiasa ngagambarkeun niley-niley atanapi ajen-inajen Islami kana wangunan karya sastra mangrupa carita pondok nu ngagaduhan daya tembus tepi ka nu macana kagugah atanapi minimal ‘terharu’ ku carita-carita pondok Akang…”
Kuring gogodeg,”Akang mah henteu sahebat kitu atuh, Zis…, Akang mah pangarang biasa, tuh tingalian mah karangan-karangan Ibu Holisoh atanapi kengingna Pa Iskandar Wasid, nu mindeng kenging penghargaan ti mana-mana…, eta teh tandaning hiji karya nu hade sarta luar biasa…”
“Eta mah cocog kanggo nu sarepuh, da abdi oge tepang ka Ibu Holisoh mah…, kantos diajak ku Ibu ka bumina di Tanjungsari, leres Kang, eta mah da tos sarepuh ongkoh, upami Akang mah kahiji anom keneh, atuh kaduana karanganana teh tiasa nembak mamaras nu ngarora sareng dipikaresep ku kaom rumaja nu hanaang ku carita-carita nu Islami sipatna.”
Tuluyna Azis teh ngomentaran sawatara carita pondok kuring nu kungsi dimuat dina Mangle. Ti mimiti Dorna Moksa, Astrajingga Gugat, Destarata tepi ka Naga Percona. Diselapan ku Salaki Kuring Teuing Ku Kasep, Garing, Nu Ceurik Unggal Agustus, Monte Cristo di Kamar Kuring, jeung India Miracolo. Buku kumpulan carita pondok kuring oge teu kaliwat, ditetek kalayan rinci, make sudut pandang manehna.
Cenah, buku kumpulan carita pondok kuring, “Astrajingga Gugat”, teh di lemburna pada neangan. Atuh da kuring nyitakna oge ngan saeutik, dirojong ku Daday adi kuring, make duit ti Mangle keneh bongan carita Kutamanggu meunang hadiah carita pondok pinilih. Lah, puguh oge rada nekad nyieun buku teh, sagalana ampir dicekel ku sorangan, kaasup masarkeunana.
Munasabah lamun ka lembur teu nepi teh, da pikeun ngeusian wilayah kota oge jauh tina nyukupan. Malah asa loba nu dibikeun manan dijual. Atah pisan dadagangan teh.
Tina mindeng ngobrol kitu, Azis teh jadi mindeng lar sup ka kamar kuring. Ongkoh apan dulurna Hakam. Atuh jadi leuwih laluasa.
Sakali mangsa mah Hakam kungsi nyarita ka kuring, “Ente boga fans fanatik!”
Basa ku kuring ditanyakeun naon bae nu diobrolkeun ku Azis ka manehna, Hakam bari seuri teh, “Wah … atuh dibejakeun mah engke entena gede hulu!”
*

POE ieu kuring boga jangji jeung Lola rek lalajo filem-filem Perancis di CCF, Pusat Kabudayaan Perancis. Motor teu dikaluarkeun da biasana Lola mawa mobil ari nyampeur kuring teh. Sok tuluy ulin ka kafe bari diskusi ngeunaan filem nu ditongton.
Bari ngadaweung kuring ngaluarkeun roko. Cekes dihurungkeun make zippo. Haseup kebulna mareng jeung renghap kuring.
Kurunyung teh Azis nu karek datang ti kampus bari mamawa keretas poster. Beungeutna nu bengras teh ngadadak kiruh nempo kuring keur melenyun udud bari papakean ginding piinditeun.
“Aya naon, Zis?” ceuk kuring satengah ngabageakeun.
“Ah, satadina mah hoyong ngajak Akang ka acara ieu, yeuh …,”cenah bari muka keretas poster, “Menggelorakan Api Jihad: Bedah Buku Osamah bin Laden, Panglima Jihad Islam, tempatna di masjid kampus bada lohor, Kang…, mung katingalna Akang gaduh acara…”
“Engke bae atuh nya, Zis, lain waktu…” ceuk kuring bari miceun roko nu panjang keneh. Kareret mobil Lola asup pakarangan sakalian parkir ngajuru ka hareup katuhu. Lola kaluar tina mobil dibeulit ku calana jins ngatung jeung baju kaos ‘You Can See’.
“Yu, nya, Zis, Akang mangkat heula…”ceuk kuring bari muru Lola nu neuteup kuring bari imut. Lola oge mere imut ka Azis nu nangtung hookeun.
Tina kaca spion kuring masih nempo Azis nangtung jiga patung. Leungeunna masih nyenyekel keretas poster.
*

GEUS saminggu kuring teu nempo Azis. Asa aya nu leungit dina hate kuring. Azis nu sok nyebut dirina kritikus amatir teh pikeun kuring jadi gede hartina, lain bae geus bisa nyumponan lolongkrang antara kuring minangka pangarang jeung manehna minangka pamacana. Geus leuwih ti kitu.
Ongkoh Azis teh aktivis masjid kampus, sarua jeung Hakam. Tangtuna ajen inajen kaislaman teh pikeun manehna geus jadi samacem ‘harga mati’ nu kudu bisa digetoktularkeun dina kahirupan sapopoe. Perkara eta nu ku kuring can dipiboga.
Ti Hakam kuring nyaho yen Azis teh pindah. Ngadadak pindahna oge. Ti saprak minggu kamari, kalah loba ngahuleng. Malah kungsi teu puruneun dahar. Ceuk Hakam alatan kuring.
“Kuring?”
“Enya, euy, alatan ente…” Hakam neuteup kuring mani seukeut,” Cara gaul ente nu liberal jeung mikaresep keneh budaya Barat hese kahartina pikeun Azis nu masih keneh ngora jeung atah, tapi Azis mah apan masih beresih jeung boga paniatan miboga giroh Islam kana sagala aspek kahirupan… Ente dianggapna salah sahiji idola nu bisa nyieun karangan nu boga ajen Islami dina karya-karya ente, tapi ente teu bisa ngaleupaskeun diri tina budaya Barat, solat oge apan ente mah masih loba di imah tibatan di masjid, kitu oge sakasampeurna, lin?”
“Ke, ke, ke, apan ari carita mah eta ngan saukur rekaan, teu perlu jero-jero teuing diteuleuman, fiksi! Lain dunya sanyatana…”
“Kitu meureun ceuk ente, ari keur Azis mah salaku nu maca lain deui, nu maca boga karep maca kalayan daria bari miboga paniatan jeung karep sakumaha visi jeung misi nu dipiboga ku manehna…. Tah, ku alesan nu sarua Azis meunteun ente dibarengan ku kayakinan yen ente teh miboga ajen inajen Islami sakumaha nu sok ku ente caritakeun dina karangan-karangan ente tea… Ngan hanjakal, apan ente oge nulis teh lain bae di hiji media massa, Azis kungsi nimu karangan ente nu patukang tonggong jeung karangan-karangan ente lianna, nyaritakeun cinta rumaja nu bebas jeung kahirupan hedonis ala Barat dina media sejen… tah eta nu jadi bangbaluh Azis teh, euy!”
Kuring ngahuleng lila pisan. Bruh-breh Azis lamun ka kamar kuring. Sok rada ngarengkog ningal gambar Bob Marley nu dipentang bareng jeung Mick Jagger, Kurt Cobain sarta Bob Dylan di kamar kuring. Kitu deui ana ningal gambar Al Pacino jeung poster filem Matrix-na Keanu Reeves. Koleksi kaset kuring nu kalolobaanana Barat oge kungsi dikomentaran. Bareng jeung majalah-majalah luar nu ku Azis mah ditoel oge henteu.
Heueuh da kuring teh neangan duit jadi pangarang teh. Saeutik oge teu boga panyangka yen karangan kuring bakal boga fans fanatik samodel Azis bari sakaligus nalingakeun kahirupan kuring sapopoe dina ngamalkeun ajen inajen kaislaman kuring.
“Aya surat yeuh ti Azis keur ente…” Hakam ngasongkeun keretas sacewir,”Era cenah rek mikeun langsung teh.”
Ku kuring ditampanan, bari gek diuk dina korsi Hakam. Eusi surat teh teu loba, make tulisan leungeun. Breh kabaca,” Hapunten sateuacana, wireh abdi ngalih bari henteu pamit ka Akang, sanes ijid, namung banget-banget nyaah sareng cintana abdi ka Akang sami sareng katarik-kapincutna abdi ku karangan-karangan Akang di majalah…Pidu’a abdi mugia Akang sing tiasa robih, istiqomah nyerat kanggo da’wah; muga-muga Akang konsisten sareng nu diseratna…, salam abdi, Azis’Mujahid’ Hekmatyar.”
Cimata kuring murubut teu kaampeuh maca NB: “Abdi ngantosan karya-karya Akang saterasna, bari Akangna leres-leres istiqomah.”
Di handapeun tanda tanganna aya tulisan leutik,”Insya Alloh, nya Kang?”

***


Bandung, Oktober 2001.